AC18 (1) Accizele devin exigibile în momentul eliberarii pentru consum si în statul membru în care se face eliberarea pentru consum.
(2) Conditiile de exigibilitate si nivelul accizelor care urmeaza sa fie aplicate sunt cele în vigoare la data la care accizele devin exigibile în statul membru în care are loc eliberarea pentru consum. AC18

- publicitate -