TVA: Taxarea inversă pentru cereale – 31 mai 2014

803

Potrivit art. 160 (2) lit. c) din Codul Fiscal, taxarea inversă (măsură de simplificare TVA) se aplică la livrarea de cereale și plante tehnice menționate în continuare, care figurează în nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun:

Cod NC

Produs

1001 10 00 Grâu dur
1001 90 10 Alac (Triticum spelta), destinat însămânţării
ex 1001 90 91 Grâu comun destinat însămânţării
ex 1001 90 99 Alt alac (Triticum spelta) și grâu comun, nedestinate însămânțării
1002 00 00 Secară
1003 00 Orz
1005 Porumb
1201 00 Boabe de soia, chiar sfărâmate
1205 Semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică, chiar sfărâmate
1206 00 Semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate
1212 91 Sfeclă de zahăr

 

Potrivit LEGII adoptate de Camera Deputatilor în data de 14 mai 2013, aplicarea prevederilor privind taxarea inversa la cereare și plante tehnice se va aplica până la data de 31 mai 2014 inclusiv.

Potrivit raportului Comisiei de buget finanțe din Camera Deputatilor, taxarea inversă este o măsură legislativă care s-a dovedit eficientă pentru diminuarea evaziunii fiscale, România înregistrând efecte pozitive în acest sens ca urmare a aplicării acestui mecanism în domeniul comercializării cerealelor şi plantelor tehnice.

Deogarea primită de România pentru aplicarea acestui mecanism expiră la 31 mai 2013.

Există riscul ca până la acest termen limită să nu fie acceptată prelungirea acestei derogări şi să nu fie aprobată nici propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE cu privire la aplicarea opţională şi temporară a mecanismului de taxare inversă în legătură cu furnizarea anumitor bunuri şi servicii care prezintă risc de fraudă, între care şi produsele agricole.

În aceste condiţii, prin neaplicarea taxării inverse şi după această dată, există riscul propagării fraudei în domeniu din ţările vecine, măsurile convenţionale de combatere a fraudei nefiind suficiente.

- Publicitate -