Numărul de februarie al Revistei Curierul fiscal debutează cu Editorialul privind strategia Ministerului Finanţelor din ultima perioadă: „Goana după mai mulţi bani. Aşa se poate numi strategia Ministerului Finanţelor în ultima perioadă. Perioada economică nu tocmai propice, precum şi necesarul de resurse al statului au făcut ca modificările legislative fiscale din ultima perioadă să urmărească creşterea veniturilor la buget, fie prin extinderea bazei de impozitare, fie prin introducerea de noi impozite.”

Rubrica Info curier cuprinde:

• legislaţia fiscal-contabilă naţională şi europeană publicată în Monitorul Oficial şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în perioada 25 ianuarie – 28 februarie 2013CF 2-2013

• Agenda obligaţiilor fiscale pe luna martie oferită de Ernst & Young

În cadrul rubricii Young IFA Network Emilian Miricescu (lector univ. dr., Departamentul de Finanţe, ASE Bucureşti, coordonator al YIN România) analizează fiscalitatea aferentă microîntreprinderilor, autorul recomandând profesioniştilor să fie atenţi în ce măsură veniturile societăţii se mai încadrează în plafonul pentru microîntreprindere, după ce acesta a scăzut cu circa o treime, comparativ cu prevederile anterioare.

• Impozite directe

articolul semnat de Nadia Oanea (Tax Manager, Head of Tax Department, Baker Tilly Klitou) tratează noutăţile introduse în 2013 în Codul fiscal: transformarea opţiunii pentru plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor în obligativitate pentru contribuabilii cu venituri sub 65.000 euro la 31 decembrie 2012, un impozit pe venitul nerezidenţilor de 50% pentru plăţi către state cu care România nu are încheiat o convenţie de schimb de informaţii, dar şi o deducere suplimentară pentru cercetare-dezvoltare, în creştere de la 20% la 50%.

articolul semnat de Ionuţ Bohâlţeanu şi Alina Badea (Partner / Managing Associate, Muşat & Asociaţii) concluzionează că, deşi pasul făcut înainte de România în combaterea evitării fiscale şi a evaziunii fiscale prin adoptarea suprataxei asupra plăţilor efectuate către paradisurile fiscale ar trebui lăudat, termenii şi condiţiile măsurii ar trebui ajustate, din cauza omisiunilor şi a discrepanţelor generate de acestea.

articolul semnat de Georgiana Holicov (Consultant, Mazars România) subliniază faptul că unul din efectele bine-cunoscutei globalizări a fost şi formarea grupurilor de companii multinaţionale. Aceste grupuri de companii au crescut în ultimii ani, înfiinţându-şi filiale în diferite state ale lumii, fapt ce a dus la apariţia problemelor de impozitare atât pentru administraţiile fiscale, cât şi pentru însăşi grupuri, întrucât legislaţia de impozitare a fiecărui stat în care se află filialele nu poate fi privită separat atunci când vorbim din perspectiva unui grup de companii.
articolul semnat de Vigi Radu (Tax Partner, Viboal FindEx) tratează problema ajustărilor secundare ale prețurilor de transfer, arătând că legislația din România nu prevede ajustarea secundară și nici nu se anticipează introducerea unor prevederi cu privire la aceasta.

articolul semnat de Ciprian Păun (Lector univ. dr., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, avocat în Baroul Cluj) analizează regimul fiscal al despăgubirilor obţinute de către persoanele îndreptăţite la despăgubiri din partea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, autorul considerând că actuala reglementare fiscalo-legislativă trebuie să elimine cesionarii din categoria exceptaţilor la plata impozitului pe venit.

Impozite indirecte

articolul semnat de Dragoş Pătroi  (Managing partner DRP TAX WIZARDS) tratează tot problema modificărilor fiscale introduse în 2013, însă din perspectiva TVA, arătând că, odată cu aderarea la spațiul comunitar, legislația autohtonă în materie de TVA a suferit transformări și modificări radicale, din necesitatea de a se adapta directivelor și principiilor europene de impunere, însă din păcate, nici ulterior datei respective nu putem vorbi de predictibilitate și stabilitate legislativă la nivelul acestui impozit indirect, care a fost de multe ori ținta predilectă a dorinței mai tuturor guvernelor de a „perfecționa” legislația fiscală.

Procedură fiscală

articolul semnat de Tanţi Anghel (Director, Direcţia Legislaţie Cod de procedură fiscală, Ministerul Finanţelor Publice) subliniază faptul că instituţia suspendării executării silite prin scrisoare de garanţie bancară este o formă uşor imperfectă a instituţiei suspendării executării actului administrativ fiscal, însă, chiar cu mica sa imperfecţiune, avantajul ei este net superior surorii sale mai mari – suspendarea executării actului administrativ fiscal prin decizie a instanţei de contencios administrativ – fiind desigur mai eficientă sub aspectul resursei timp şi poate chiar şi al costurilor ce le implică.

articolul semnat de Florin Cuciureanu (Doctor în ştiinţe economice) prezintă succint modul de corectare a principalelor declaraţii fiscale şi informative, în opinia autorului, la nivelul contribuabililor, un asemenea demers fiind în măsură să atenueze greşelile apărute ca urmare a frecvenţei cu care aceste declaraţii şi, implicit, cele de corectare se modifică datorită schimbărilor legislative aduse Codului fiscal, în general, precum şi accizelor şi taxei pe valoarea adăugată, în special.

Jurisprudenţă fiscală

Jurisprudenţă fiscală naţională: judecător dr. Emanuel Albu (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) prezintă o serie de hotărâri ale ICCJ privind creanţele fiscale şi dreptul contribuabilului de a cere restituirea sau retractarea deciziei de impunere fiscală.
Jurisprudenţa fiscală a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: hotărârea din 17 ianuarie 2013 în procedura BGŻ Leasing sp. z o.o. împotriva Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

În cadrul rubricii Conferinţe Ioan Lazăr (lector univ. dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, lector corespondent INPPA, avocat Baroul Alba) prezintă un raport privind activitatea didactică şi de cercetare a Institutului de Drept Fiscal Austriac şi Internaţional al Universităţii Economice din Viena din perioada martie – iunie 2013.

Rubrica Ghid fiscal răspunde în acest număr la întrebări legate de: impozabilitatea veniturilor din reluarea provizioanelor, posibilitatea emiterii facturilor în locul unui furnizor şi tipurile de taxe pentru o serie de tipuri de salarizare.

- Publicitate -