Numărul de martie al Revistei Curierul fiscal debutează cu Editorialul privind reducerea TVA la alimentele de bază: „La modă în această perioadă este posibilitatea reducerii TVA la pâine (un posibil proiect pilot ce se va putea implementa în a doua perioadă a anului, ce poate fi urmat apoi, dacă rezultatele sunt favorabile, de reducerea TVA la carne şi alte produse alimentare). Care ar fi condiţia (mai ales sub presiunea FMI) de a reuşi acest proiect: aplicând cota de TVA de 9% să se ajungă la încasări la buget mai mari decât aplicând cota de TVA de 24%. Se poate, dar cu o creştere foarte mare a economiei fiscalizate şi o diminuare consistentă a evaziunii fiscale. Greu de crezul pe termen scurt.”CF 3-2013

Rubrica Info curier cuprinde:

• legislaţia fiscal-contabilă naţională şi europeană publicată în Monitorul Oficial şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în perioada 1-24 martie 2013

• Agenda obligaţiilor fiscale pe luna aprilie oferită de Ernst & Young

În cadrul rubricii Young IFA Network Emilian Miricescu (lector univ. dr., Departamentul de Finanţe, ASE Bucureşti, coordonator al YIN România) evidenţiază facilităţile fiscale ce conduc la diminuarea bazei de calcul aferente impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, obligatoriu din data de 1 februarie 2013 pentru contribuabilii care îndeplinesc condiţiile legale, pe baza unui studiu de caz.

• Impozite directe

articolul semnat de Raluca Mihăilă şi Georgiana Gheorghe (Manager / Consultant senior, Servicii de consultanţă fiscală, PwC) tratează deductibilitatea cheltuielilor cu dobânzile aferente împrumuturilor contractate de la persoane afiliate, subiect cu atât mai interesant cu cât se află la întrepătrunderea dintre regulile specifice de deductibilitate şi legislaţia privind preţurile de transfer.

• Impozite indirecte

articolul semnat de Ciprian Păun (conf. univ. dr., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, avocat în Baroul Cluj) analizează deductibilitatea TVA în cazul serviciilor de care beneficiază asociatul-administrator, autorul considerând că prestările de servicii avocațiale, al căror obiectiv constă în evitarea unor sancțiuni penale împotriva unor persoane fizice, administratori ai unei întreprinderi obligate la plata impozitului, nu îi dau acestei întreprinderi dreptul de a deduce, cu titlu de taxă în amonte, TVA ul datorat pentru serviciile prestate.

• Procedură fiscală

articolul semnat de Horaţiu Sasu (Jurist şi economist, consultant în afaceri) prezintă câteva exemple prin care autorul sugerează unele posibile îndreptări pentru neconcordanţele dintre actele normative fiscale, subliniind de asemenea că alte neconcordanţe dintre actele normative fiscale şi cele din domeniul civil sau comercial nu le mai poate îndrepta decât legiuitorul.

articolul semnat de Adriana Ion (consilier superior, ANAF) oferă o imagine de ansamblu asupra răspunderii solidare în procedura fiscală, cu privire specială asupra răspunderii solidare cu debitorul, răspunderii solidare pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil, răspunderii solidare a persoanei juridice cu debitorul declarat insolvabil sau declarat insolvent şi regulilor procedurale în materie.

• Fiscalitate internaţională

articolul semnat de Alina Costache şi Ionuț Măstăcăneanu (Consultant / Senior Manager, Servicii Fiscale, KPMG Tax) concluzionează că, deşi se poate observa intenția legiuitorului de a alinia regulamentele finale ce implementează prevederile Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) cu cerințele menționate în cadrul modelelor de acordurilor bilaterale, totuși, în momentul de față, încă există neconcordanțe între cele două seturi de reglementări, iar acest aspect poate fi critic procesului de conformitate pentru instituțiile ce își desfășoară activitatea atât în interiorul, cât și în afara unei țări ce a semnat un acord bilateral FATCA cu IRS.

articolul semnat de Luisa-Maria Ţivrişi (Jurist, Direcţia Generală de Impozitare şi Uniune Vamală a Comisiei Europene) prezintă, pe scurt, cu precădere în domeniul specific al impozitării directe, caracteristicile procedurii pentru încălcarea obligaţiilor care revin în temeiul Tratatul de Funcţionare a Uniunii Europene, autorul arătând că, sesizată fie printr-o cerere de hotărâre preliminară, fie ca urmare a unei acţiuni iniţiate de Comisie, Curtea analizează pentru a stabili dacă o normă fiscală naţională este compatibilă sau nu cu dispoziţiile de dreptul UE.

• Jurisprudenţă fiscal

Jurisprudenţă fiscală naţională: judecător dr. Emanuel Albu (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) prezintă o serie de hotărâri ale ICCJ privind documentele justificative pentru impozitul pe profit şi TVA, decizia de soluţionare a unei contestaţii fiscale, actul administrativ-fiscal şi operaţiunea de compensare.

Jurisprudenţa fiscală a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: hotărârea din 17 ianuarie 2013 în procedura LVK – 56 EOOD împotriva Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite.

În cadrul rubricii Conferinţe Ioan Lazăr (lector univ. dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, lector corespondent INPPA, avocat Baroul Alba) prezintă conferința internațională „Dezvoltarea unui mediu fiscal pentru creștere și competitivitate”, desfăşurată în perioada 18-19 ianuarie 2013, la Universitatea Economică din Viena, Institutul de Drept Fiscal Austriac și Internațional.

 

- Publicitate -