Deducerea personala – facilitate fiscală pentru angajați

3749

Deducerea personala reprezinta o facilitate fiscala acordata de stat persoanelor fizice angajate, care obțin venituri din salarii.

Pot obtine deducere personala romanii cu contracte individuale de munca, care realizeaza venituri brute mai mici de 3.000 de lei. Nivelul efectiv al deducerii depind de nivelul venitului si de numarul persoanelor aflate in intretinerea salariatului.

Astfel, la un venit brut mai mic sau egal cu 1.000 de lei brut, angajatul va beneficia de urmatoarele deduceri personale:

 • 250 lei pentru salariatii care nu au persoane in intretinere;
 • 350 lei pentru salariatii care au o persoana in intretinere;
 • 450 lei pentru salariatii care au 2 persoane in intretinere;
 • 550 lei pentru salariatii care au 3 persoane in intretinere;
 • 650 lei pentru salariatii care au 4 persoane in intretinere.

Pentru salariatii care realizeaza un venit brut cuprins intre 1.001 lei si 3.000 lei inclusiv, valoarea deducerii personale este regresiva si se calculeaza, conform OMFP nr. 1016/2005, dupa formulele urmatoare:

 • 250 x [1-(VBL- 1.000)/2.000] pentru salariatii care nu au persoane in intretinere;
 • 350 x [1-(VBL-1.000)/2.000] pentru salariatii care au o persoana in intretinere;
 • 450 x [1-(VBL-1.000)/2.000] pentru salariatii care au 2 persoane in intretinere;
 • 550 x [1-(VBL-1.000)/2.000] pentru salariatii care au 3 persoane in intretinere;
 • 650 x [1-(VBL-1.000)/2.000] pentru salariatii care au 4 persoane in intretinere.

CALCULATOR SALARIU BRUT/NET/DEDUCERE

Salariatii care realizeaza un venit brut de peste 3.000 de lei nu beneficiaza de deducere personala nici pentru ei insisi, nici pentru persoanele aflate in intretinerea lor. Nu se acorda deducere personala pentru personalul trimis in misiune permanenta in strainatate.

Deducerea personala se acorda persoanelor angajate pe teritoriul Romaniei cu contract individual de munca, indiferent de natura acestuia (norma intreaga / timp partial, pe durata determinata /nedeterminata etc.) exclusiv la acel angajator unde salariatul isi declara functia de baza. Se acorda de catre angajatorii cu sediul sau domiciliul in Romania, pentru veniturile din salarii, realizate de persoanele incadrate cu contract individual de munca in conditiile de mai sus.

Valoarea deducerii personale nu se fractioneaza in cadrul lunii, ea se acorda o singura data in luna de catre un singur angajator. In practica, se acorda la angajatorul unde salariatul are inca in vigoare contractul individual de munca la data 01 a lunii pentru care se calculeaza statul de plata.

La angajare, pentru a beneficia de aceasta deducere, salariatul trebuie sa depuna la departamentul de resurse umane o declaratie prin care isi exprima optiunea de a avea functia de baza la acel angajator sau nu. De asemenea, prin acelasi document, el poate informa compania si despre persoanele pe care le are in intretinere. Declaratia trebuie insotita de documente care sa justifice ca respectivele persoane pot avea calitatea de “persoana in intretinere” si respecta prevederile din Codul Fiscal (ex.: copii dupa certificatul de casatorie, certificatele de nastere ale copiilor, adeverinta de venit a persoanei intretinute sau declaratia pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri mai mari decat cele acceptate de lege etc.). Persoanele aflate in intretinere pot avea sau nu domiciliu comun cu salariatul in a carui intretinere se afla.

Conform art. 56 din Codul Fiscal, persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele salariatului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 250 lei lunar. Copiii minori ai salariatului, in varsta de pana la 18 ani impliniti, sunt considerati intretinuti. In cazul copiilor ce se doresc a fi luati in intretinere, salariatul trebuie sa aduca de asemenea si o adeverinta de la angajatorul partenerului de viata sau declaratia pe propria raspundere a acestuia, care sa ateste ca cel din urma nu beneficiaza de deducere personala pentru acel copil. Atentie insa, copilul minor cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, incadrat in munca in conditiile Codului muncii, devine contribuabil si prin urmare beneficiaza la randul lui de deducerea personala. In aceasta situatie parintii nu mai au dreptul de a-l lua in intretinere, deoarece deducerea personala se acorda o singura data.

Daca persoana aflata in intretinerea salariatului este majora, aceasta trebuie sa isi exprime in scris acordul asupra acordarii deducerii respective salariatului care o intretine.

Fiecare salariat poate avea maxim 4 astfel de persoane in intretinere pentru care va primi deducerea personala, fiind obligatoriu ca acestea sa indeplineasca conditiile de mai sus pentru a putea avea respectiva titulatura. Salariatul poate avea mai mult de 4 persoane declarate catre angajator ca fiind in intretinerea lui, insa doar pentru 4 dintre ele va primi deducerea aferenta.

Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 mp in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 mp in zonele montane; persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere, in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata.

Trebuie de asemenea subliniat ca, in conformitate cu Normele metodologice aferente art. 56 din Codul Fiscal, nu se acorda dreptul de a prelua in intretinere urmatoarelor persoane:
parintilor ai caror copii sunt dati in plasament sau incredintati unei familii ori persoane;
parintilor copiilor incredintati unui organism privat autorizat sau unui serviciu public autorizat, in cazul in care parintii respectivi sunt pusi sub interdictie sau sunt decazuti din drepturile parintesti.

De exemplu, pentru un venit brut de 1.001 de lei si patru persoane in intretinere, deducerea personala este de aproape 650 de lei, iar castigul salariatului este de 16% din aceasta suma (impozitul pe venit), respectiv aproximativ 104 lei.

Persoanele in intretinere pot fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele salariatului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, care pot avea sau nu domiciliu comun cu salariatul in a carui intretinere se afla si ale caror venituri nu depasesc 250 lei lunar.

Un salariat va primi deducerea pentru cel mult patru persoane aflate in intretinerea lui. Copiii minori sunt considerati intretinuti indiferent de suma veniturilor pe care le pot realiza.

Pentru a beneficia de deducere personala, salariatul trebuie sa depuna la angajare o declaratie prin care isi exprima optiunea de a avea functia de baza la acel angajator sau nu (deducerea se acorda de catre un singur angajator). In continuare, angajatorului ii revine obligatia de a stabili persoanele aflate in intretinerea contribuabilului, pe baza documentelor justificative prezentate de acesta.

Daca o salariata are in intretinere copii minori care beneficiaza de pensie de urmas mai poate beneficia de deducere personala suplimentara pentru acesti copii?

Conform art. 56 din Codul fiscal, persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 250 lei lunar.

Potrivit Normelor metodologice date in aplicarea acestui articol, copilul minor este considerat intotdeauna intretinut, cu exceptia celor incadrati in munca, indiferent daca se afla in unitati speciale sanitare sau de protectie speciala si altele asemenea, precum si in unitati de invatamant, inclusiv in situatia in care costul de intretinere este suportat de aceste unitati. In acest caz eventualele venituri obtinute de copilul minor nu se au in vedere la incadrarea in venitul de 250 lei lunar.

Prin urmare, pensia de urmas acordata copiilor minori nu se ia in calcul la incadrarea in venitul de 250 de lei lunar.

Angajatii sunt obligati sa prezinte in fiecare an documente justificative in vederea mentinerii persoanelor sub intretinere?

Obligatia stabilirii persoanelor aflate in intretinerea contribuabilului in functie de care se atribuie deducerea personala la functia de baza este in sarcina angajatorului.

Contribuabilul va depune declaratii pe propria raspundere in vederea acordarii de deduceri personale, care nu sunt formulare tipizate. De asemenea, el va prezenta angajatorului si documentele justificative care sa ateste persoanele aflate in intretinere, cum sunt:

– certificatul de casatorie;

– certificatele de nastere ale copiilor;

– adeverinta de venit a persoanei intretinute sau declaratia pe propria raspundere si altele.

Documentele vor fi prezentate in original si copie.

Daca intervine o schimbare in urma careia deducerea personala scade, contribuabilul este obligat sa instiinteze angajatorul in termen de 15 zile calendaristice de la data de la care s-a produs evenimentul care a generat modificarea, astfel incat sa poata fi reconsiderat nivelul deducerii incepand cu luna urmatoare celei in care s-a produs evenimentul.

Atunci cand depunerea documentelor justificative privind acordarea deducerii personale se face ulterior aparitiei evenimentului care modifica nivelul acesteia, in sensul majorarii, angajatorul va acorda deducerea personala reconsiderata odata cu plata drepturilor salariale aferente lunii in care contribuabilul a depus toate documentele justificative.

Prin urmare, contribuabilul este obligat sa instiinteze platitorul de venituri din salarii in termen de 15 zile calendaristice de la data de la care se produce evenimentul care genereaza modificari cu privire la nivelul deducerii personale acordate. O actualizare anuala este inutila avand in vedere ca orice modificare trebuie anuntata in termen de 15 zile si nu anual.

- Publicitate -

9 COMENTARII

 1. Am varsta de 72 de ani si din 94 am avut un pfa pe care l-am lichidat in 2014 datorita unei operati pe cord deschis .Consider ca mi am revenit si acum as vrea sa imi reiau activitatea mentionez ca am functionat cu producere si comercializare articole pescuit As avea o intrebare asi putea la varsta mea sa continui activitatea la care am renuntat datorita unei boli si daca mai pot scoate un pfa

 2. niciun salariat nu anunta cf.legii orice modificare in termen de 15 zile,de aceea se iau masuri la locul de munca,macar anual sa innoiasca documentele privind persoanele in intretinere la deducerea de impozit pe venitul din salarii.spuneti ca e inutila innoirea anuala a documentelor de vreme ce trebuie sa anunte orice modificare in termen de 15 zile,dar au fost cazuri cand persoanele din intretinere erau casatorite de mult,aveau serv.de mult,erau decedate de mult.si atunci s-a impus ca o regula ca la inceputul fiecarui an,macar atunci,sa avem situatia reala a deducerilor suplimentare.

 3. Daca o persoana este angajata cu norma partiala, respectiv 2 ore/zi, si locul de munca este cel de baza (de fapt singurul unde lucreaza) la un salariu de incadrare de 188 lei/luna (pt. luna mai si iunie 2013), ce cuantum are deducerea personala?