In Monitorul Oficial nr. 182/02.04.2013 a fost publicata Legea nr. 72 /2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante si a intrat in vigoare din data de 5 aprilie 2013. Actul normativ instituie obligativitatea societatilor de a achita facturile intr-un termen de 30 de zile calendaristice, daca partile nu stabilesc altfel cu partenerii de afaceri.

Legea se aplica creantelor certe, lichide si exigibile, constand in obligatia de plata a unor sume de bani rezultate dintr-un contract incheiat intre profesionisti sau intre profesionisti si o autoritate contractanta.

Contractul poate avea ca obiect furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii, inclusiv proiectarea sau executia lucrarilor publice, a cladirilor si lucrarilor de constructii civile.

Potrivit legii, fac exceptie:
– creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa si creantele care fac obiectul unui mandat ad-hoc, concordat preventiv ori al unei intelegeri incheiate ca urmare a unei negocieri extrajudiciare de restructurare a datoriilor unei societati;
– contractele incheiate intre profesionisti si consumatori.

Cu toate acestea in cauza C‑169/12, avand ca obiect o cerere de decizie preliminara formulata in temeiul articolului 267 TFUE de Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia), prin decizia din 4 ianuarie 2012, primita de Curte la 10 aprilie 2012, in procedura TNT Express Worldwide (Poland) sp. z o.o. impotriva Minister Finansów, Curtea de Justitie a Uniunii Europene a hotarat ca articolul 66 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, astfel cum a fost modificata prin Directiva 2008/117/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008, trebuie interpretat in sensul ca se opune unei reglementari nationale care prevede ca taxa pe valoarea adaugata devine exigibila, pentru serviciile de transport si de expediere, la data incasarii totale sau partiale a pretului, insa nu mai tarziu de 30 de zile de la data prestarii acestor servicii, chiar daca factura a fost emisa mai devreme si prevede un termen de plata ulterior.

- publicitate -

Articol integral pe juridice.ro.