3. Servicii de transport aferente importului de bunuri [sursa: extras din Ghid practic MFP]
Până la 1 ianuarie 2010 scutirea de TVA pentru un astfel de serviciu se aplica in situatia in care importul avea loc pe teritoriul Romaniei, iar scutirea era aplicata de catre prestator care trebuia sa o justifice cu documentele prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2222/2006.

Începand cu data de 1 ianuarie 2010, prestatorii din Romania sunt in situatia de a justifica in anumite cazuri scutirea de TVA pentru transporturile de bunuri aferente unor importuri de bunuri efectuate in alte state membre, sau beneficiarii sunt in situatia justificarii scutirii pentru transporturi aferente unor importuri efectuate in Romania sau in alte state membre, astfel:
• Prestatorul si beneficiarul sunt persoane impozabile stabilite in Romania
Locul prestarii acestor servicii este in Romania, locul unde este stabilit beneficiarul, conform regulii B2B prevazuta la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, insa pentru astfel de servicii este aplicabila scutirea de taxa pentru servicii legate direct de importul de bunuri, prevazuta la art. 143 alin.(1) lit.d) din Codul fiscal. Prin urmare, prestatorul va trebui sa justifice scutirea de TVA conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2222/20046, modificat prin O.M.F.P. 3419/2009. Nu exista modificari ale efectelor tratamentului fiscal fata cel aplicabil inainte de 1 ianuarie 2010 pentru aceasta situatie. Aceasta operatiune nu este o prestare de servicii intracomunitara deoarece este realizata intre doua persoane stabilite in Romania, prin urmare nu se declara in declaratia recapitulativa.
Totusi, fata de anii precedenti, incepand cu 1 ianuarie 2010 orice transporturi aferente unui import de bunuri efectuat in orice alt stat membru dar care sunt facturate catre un client roman, vor avea locul in Romania datorita regulii B2B de la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, care presupune impozitarea serviciului la locul unde este stabilit beneficiarul. Astfel, prestatorul va trebui sa justifice scutirea de TVA atat pentru transporturi aferente unor importuri pentru care punctul de sosire este Romania, dar si pentru importuri care au loc in alte state membre. Aceasta situatie nu a mai fost intalnita, fiind de asemenea o noutate adusa de regulile impuse de pachetul TVA.
De exemplu, daca o firma de transport stabilita in Romania va facturi fiscale un transport din SUA in Austria catre o firma stabilita in Romania, locul prestarii serviciului de transport va fi in Romania, locul unde este stabilit beneficiarul, si prestatorul va trebui sa justifice scutirea de TVA.

• Prestatorul este stabilit in Romania, beneficiarul este stabilit in alt stat membru –presatare intracomunitara de servicii
Exemplu: O companie din Romania presteaza in beneficiul unui client stabilit in Italia un serviciu de transport pentru bunuri importate in Romania din Turcia. Conform regulii B2B aplicata pentru acest serviciu, locul prestarii este in tara unde este stabilit beneficiarul, respectiv in Italia, fiind o prestare intracomunitara de servicii. Prestatorul stabilit in Romania, daca va primi codul valabil de TVA al clientului sau si adresa acestuia din Comunitate, va facturi fiscale fara TVA acest serviciu care nu este impozabil in Romania, dar nu are obligatia declararii acestui serviciu in declaratia recapitulativa lunara deoarece acest serviciu este scutit de TVA in statul membru in care este stabilit beneficiarul. În decontul de TVA operatiunea se va inscrie la rd. 3 si 3.1.
Prin exceptie, daca prestatorul roman nu va putea face dovada ca beneficiarul sau este o persoana impozabila, respectiv nu va avea confirmarea codului valabil de TVA din alt SM al clientului si adresa sa din Comunitate, va trebui sa aplice prevederile art. 133 alin.(5) lit.b) din Codul fiscal. Practic va considera ca locul prestarii serviciului de transport este in Romania proportional cu distantele parcurse (la fel ca si pana la 31 dec. 2009) si va putea sa aplice scutirile de TVA de la art 143.

• Prestatorul este stabilit in Romania, beneficiarul este stabilit in afara Comunitatii
Exemplu: O companie din Romania presteaza un serviciu de transport aferent unui import de bunuri care are loc in Polonia, in beneficiul unui client stabilit in Rusia. Conform regulii B2B aplicata pentru acest serviciu, locul prestarii este in tara unde este stabilit beneficiarul, respectiv in Rusia. Prestatorul stabilit in Romania va facturi fiscale fara TVA acest serviciu care nu este impozabil in Romania, daca poate face dovada ca beneficiarul sau este o persoana impozabila (conform celor prevazute la pct. 13 din normele de aplicare a Codului fiscal Titlul VI). În decontul de TVA operatiunea se va inscrie la rd. 3.
Prin exceptie, daca prestatorul roman nu va putea face dovada ca beneficiarul sau este o persoana impozabila, va trebui sa aplice prevederile art. 133 alin.(5) lit.b) din Codul fiscal. Practic va considera ca locul prestarii serviciului de transport este in Romania proportional cu distantele parcurse (la fel ca si pana la 31 dec. 2009) si va putea sa aplice scutirile de TVA de la art 143.

• Prestatorul este stabilit in alt stat membru, beneficiarul este stabilit in Romania
În aceeasi sfera a transportului de bunuri importate in Comunitate trebuie analizate situatiile in care prestatorul este o persoana impozabila stabilita in Comunitate, iar beneficiarul este o persoana impozabila stabilita in Romania. Ne intereseaza acest aspect deoarece conform regulii B2B, locul prestarii serviciului este considerat in Romania, locul unde este stabilit beneficiarul.
Daca, de exemplu, prestatorul este o companie stabilita in Spania si efectueaza in beneficiul unei companii stabilite in Romania un transport din SUA in Olanda aferent unui import in Olanda, locul prestarii acestui serviciu este in Romania, locul unde este stabilit beneficiarul, fiind o achizitie intracomunitara de servicii datorita faptului ca este facturat de un prestator stabilit in Comunitate. Totusi, acest serviciu este scutit de TVA daca beneficiarul roman poate justifica aplicarea scutirii de TVA. Daca beneficiarul roman nu poate justifica aplicarea acestei scutiri, operatiunea va fi considerata taxabila si va trebui sa aplice TVA prin mecanismul taxarii inverse si sa raporteze achizitia intracomunitara de servicii in declaratia recapitulativa lunara.

- publicitate -

• Prestatorul este stabilit in afara Uniunii Europene, beneficiarul este stabilit in Romania
Daca, de exemplu, prestatorul este o companie stabilita in Elvetia si efectueaza un transport aferent unui import, care incepe din Elvetia si se termina in Romania, locul prestarii acestui serviciu este in Romania, unde este stabilit beneficiarul. Daca beneficiarul roman nu poate justifica aplicarea scutirii de TVA atunci operatiunea va fi considerata taxabila si va trebui sa aplice TVA prin mecanismul taxarii inverse, dar nu va avea obligatia sa raporteze achizitia de servicii in declaratia recapitulativa lunara, nefiind o achizitie intracomunitara de servicii datorita faptului ca prestatorul este o persoana stabilita in afara Comunitatii.

1 COMENTARIU

  1. Am si eu o intrebare .
    Daca o firma din elvetia comanda din china , bangladesh sau pakistan materiale textile , le plateste online si le livreaza in romania . Acestea ajung la o unitate de prelucrare a textilelor pentru a deveni produse finite ,apoi sunt trimise in elvetia .
    Ce taxe plateste firma din elvetia ? Plateste vama ? Cum recupereaza tva? Ce alte proceduri trebuie indeplinite ?
    Multumesc