CCF – Camera Consultanților Fiscali anunță pe siteul propriu că prin reprezentanții CCF în grupul pentru rescrierea Codurilor se continuă promovarea intereselor profesiei de consultant fiscal, susţinând în mod continuu prevederea referitoare la certificarea declaraţiilor fiscale. Prin acest anunț publicat în august/septembrie 2013, Camera răspunde unei scrisori adresată de un grup de consultanți fiscali.

În prezent, prevederea privind certificarea declaraţiilor fiscale este din nou în atenţia MFP, în cadrul activității de rescriere a Codului de Procedură Fiscală, precizează CCF.

Răspunsul Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali la scrisoarea adresată de un grup de consultanți fiscali cu privire la perspectiva certificării declarațiilor fiscale

Camera Consultanţilor Fiscali este o organizaţie profesională de utilitate publică, persoană juridică fără scop lucrativ, fiind autoritatea competentă care organizează, coordonează şi autorizează activitatea de consultanţă fiscală în România, asigură accesul la profesia de Consultant Fiscal şi apără interesele profesionale ale tuturor membrilor săi, atât în ţară, cât şi în străinătate.

Astfel, încă de la înfiinţare, Camera Consultanţilor Fiscali s-a preocupat continuu de menţinerea standardelor profesiei de Consultant Fiscal la cel mai înalt nivel, prin organizarea, atât a cursurilor de pregătire profesională, cât şi a unor seminarii şi conferinţe interne şi internaţionale pe teme diverse şi de actualitate.

Întreaga activitate a Consiliului Superior, a Comitetului Fiscal şi a Comitetului pentru probleme profesionale (cele două comitete fiind organizate la nivelul Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2009 şi respectiv în anul 2012), s-a materializat prin acţiuni menite a obţine pentru consultanţii fiscali cele mai bune condiţii de practicare a profesiei lor.

Introducerea prevederilor art. 83 din Codul de procedură fiscală s-a făcut la iniţiativa organului legislativ, respectiv Ministerul Finanţelor Publice, tocmai ca o recunoaştere a standardelor ridicate ale profesiei de Consultant Fiscal.

Continua percepţie a mediului de afaceri cu privire la „costul suplimentar” generat de o astfel de certificare a declaraţiilor fiscale, fără a avea în vedere şi obligativitatea stabilirii în mod corect a situaţiei de fapt fiscale, au generat amânarea în Parlamentul României a aplicării prevederilor respectivului articol.

În prezent, având în vedere intenţia deja materializată a Ministerului Finanţelor Publice, de rescriere a Codului Fiscal şi a Codului de Procedură Fiscală, Camera Consultanţilor Fiscali, prin reprezentanţii săi, în calitate de coordonatori ai grupurilor de lucru, a continuat acţiunea de promovare a intereselor profesiei de Consultant Fiscal, susţinând în mod continuu prevederea referitoare la certificarea declaraţiilor fiscale.

În prezent, prevederea privind certificarea declaraţiilor fiscale este din nou în atenţia Ministerului Finanţelor Publice, iar în scurt timp proiectul de rescriere a Codului de Procedură Fiscală urmează a fi lansat în dezbatere publică şi ulterior trimis spre aprobare Parlamentului României.

Vă asigurăm totodată de faptul că, obiectivul principal al Camerei Consultanţilor Fiscali din România rămâne, atât menţinerea standardelor profesiei de Consultant Fiscal la cel mai înalt nivel, cât şi apărarea şi promovarea intereselor profesionale ale tuturor membrilor săi, precum şi obţinerea celor mai bune condiţii de practicare a profesiei de Consultant Fiscal, atât în România, cât şi în străinătate.

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali, Ion-Toni Teau

sursa: ccfiscali.ro

- publicitate -