LEGI care nu au fost niciodată aplicate | Exemple de incompetență

251

LEGEA nr. 260/2007 din 19 iulie 2007 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice a fost:
– publicată în Monitorul Oficial nr. 506 din 27 iulie 2007
– în vigoare din 1 ianuarie 2008
– neaplicabilă în 2008-2009, întrucât MFP nu a emis norme
– abrogată în octombrie 2009, prin OUG 109/2009.

LEGEA nr. 148/2012 din 23 iulie 2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice a fost:
– publicată în Monitorul Oficial nr. 509 din 24 iulie 2012
– în vigoare din 27 iulie 2012
– suspendată în septembrie 2012 prin OG 21/2012, până la data de 1 ianuarie 2013
– suspendată în decembrie 2012 prin OUG 84/2012, până la data de 1 ianuarie 2014
– abrogată în decembrie 2013 prin OUG 111/2013

Legea 148/2012 are 20 de articole și stabilea regimul juridic al documentelor în formă electronică ce conţin date privind operaţiunile economice de schimb sau vânzare de bunuri ori servicii între persoane care emit şi primesc facturi, bonuri fiscale sau chitanţe în formă electronică.

Legile completau prevederile din Codul fiscal, cu condiții și obligații administrative suplimentare privind emiterea facturilor în format electronic.

Ambele legi au fost inițiate de dl deputat Pambuccian Varujan (minorități), deputat din anul 1996, acționar unic din 2008 a SC CCT SRL, membru în Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, inițiator de legi în domeniul IT,  privind semnătura electronică și comerț electronic.

Senatul a respins propunerea legislativă (Pl-x nr. 208/2011), iar Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaților a avizat negativ propunerea.

Guvernul, prin două puncte de vedere, a comunicat Camerei că nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, iar ulterior a susţinut adoptarea acestei iniţiative legislative, cu observaţii şi propuneri.

Guvernul reclamă preluarea identică a prevederilor din 2007 care au fost abrogate în 2009 pentru că încălcau dreptul comunitar (Directiva privind facturarea) prin impunerea unor obligații administrative suplimentare: notificarea MFP, întocmirea unui registru, omologarea sistemelor, etc. [adresa Guvern]

DE CE sau PENTRU CINE AU FOST ACESTE LEGI?

Afaceri Foto: Shutterstock
Afaceri Foto: Shutterstock

 

- Publicitate -