ACTUALIZARE: Completare la opinia Consiliului fiscal cu privire la Legea bugetului de stat, Legea bugetului de asigurări sociale pentru anul 2015 și la Strategia fiscal – bugetară 2015-2017

În data de 11 decembrie 2014, Consiliul fiscal a primit de la MFP solicitarea de a formula opinii privind proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015, proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2015, Raportul privind situaţia macroeconomică pentru anul 2015 şi proiecţia acesteia în perioada 2016-2018, Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2015-2017 şi expunerile de motive aferente, proiectul Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015.

- Publicitate -

Proiectele legilor bugetare au fost publicate de MFP pe 11 decembrie 2014, în acest moment fiind aprobate de Guvern și depuse în Parlament.

În aceiași zi, Consiliul fiscal a publicat Opinia Consiliului fiscal cu privire la Legea bugetului de stat și Legea bugetului de asigurări sociale pentru anul 2015.

Potrivit documentului:

La o analiză preliminară a agregatelor bugetare cuprinse în proiectul de buget pe baza datelor disponibile la acest moment, Consiliul fiscal își manifestă unele rezerve cu privire la nivelul
prognozat al încasărilor aferente categoriilor „impozit pe venit”, „contribuții sociale”, „impozit pe profit”, „impozite și taxe pe proprietate” care sunt prognozate a avansa mai rapid decât ar fi justificat de dinamica proiectată a bazelor macroeconomice relevante și de măsurile de politică fiscală adoptate. De asemenea, pe partea de cheltuieli, o serie de categorii – „cheltuieli de personal”, „cheltuieli cu bunuri și servicii”, „asistență socială”- par a fi ușor subevaluate având în vedere măsurile adoptate, precum și execuția bugetară aferentă anului 2014.

Ajustarea deficitului bugetar în 2015 față de execuția previzionată a anului 2014 pare a se realiza în mare parte prin reducerea cheltuielilor cu bunurile și serviciile (cu 0,6 pp din PIB),
informațiile disponibile în acest moment neindicând modalitatea concretă prin care aceasta se va realiza. În plus, creșterea prognozată a cheltuielilor de investiții se bazează în cea mai mare
parte pe o creștere proiectată spectaculoasă (aproape dublare față de execuția bugetară din 2014) a absorbției fondurilor europene, care, deși dezirabilă, pare foarte puțin probabil a se
realiza, în timp ce cheltuielile de capital finanțate din surse proprii sunt proiectate a crește față de nivelul foarte scăzut înregistrat în 2014 (ele scad semnificativ însă ca procent din PIB față de perioada 2010-2013). În aceste condiții, cheltuielile de investiții și-ar putea continua în execuție trendul descendent și prin urmare, în opinia Consiliului fiscal, o prioritizare a acestora este absolut obligatorie în vederea eficientizării lor și maximizării efectului de multiplicare în economie.

Consiliul fiscal precizează că setul complet de documente necesar elaborării opiniei, precum și clarificările suplimentare solicitate MFP cu privire la fundamentarea prognozei unor agregate bugetare și la documentele transmise, nu au fost transmise Consiliului fiscal în timp oportun, până la momentul redactării opiniei.

Referințe anexate:
Opinia consiliului fiscal – proiecte legi bugetare 2015

- Publicitate -