Consiliul Fiscal: Aviz favorabil cu rezerve pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 9% la alimente și servicii de restaurant

71

Consiliul Fiscal a publicat Opinia asupra proiectului de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (extinderea sferei de aplicare a cotei reduse de TVA de 9% la alimente și servicii de restaurant). Proiectul de act normativ a devenit OUG 6/2015.

Potrivit documentului, Consiliul fiscal avizează favorabil, dar cu rezerve, extinderea sferei de aplicare a cotei reduse de TVA de 9% la alimente și servicii de restaurant.

Consiliul fiscal apreciază că spațiul fiscal necesar extinderii sferei de aplicare a cotei reduse de TVA de 9% la alimente și servicii de restaurant ar putea fi identificat, însă atrage atenția că o acomodare a reducerii de TVA aflate în discuție în această opinie printr-o nouă reducere a investițiilor publice, în condițiile în care începând cu anul 2012 acestea au intrat pe un pronunțat trend descendent (anul 2014 consemnând de altfel minimul ultimilor 9 ani ca procent din PIB după standarde ESA20104 ) ar putea avea consecințe majore pe termen mediu și lung asupra potențialului de creștere economică, dat fiind necesarul major de investiții publice în infrastructură.

Consiliul fiscal remarcă practicarea pe scară largă în statele UE a unor cote diferențiate reduse pentru alimente, cu excepția băuturilor alcoolice și/sau pentru serviciile de restaurant și catering. Măsură ar putea fi justificată si din punct de vedere social, precizează Consiliul fiscal.

Consiliul fiscal sesizează încălcarea de către Guvern a art. 13 din Legea responsabilității fiscal-bugetare, potrivit căruia proiectuld e OUG trebuia avizat obligatoriu de către consiliu înainte a fi aprobat.

Proiectul de ordonanta de urgenta a fost aprobat de Guvern in sedinta din 07.04.2015 si ulterior publicat in Monitorul Oficial din 14.04.2015, fara a avea avizul Consiliului fiscal, obligatoriu potrivit art. 13 al LRFB. Usurinta cu care regulile fiscale au fost eludate in mod repetat in trecut, precum si incalcarile prevederilor art. 13 al LRFB care stipuleaza obligativitatea avizului Consiliului fiscal in cazul propunerilor de acte normative care conduc la diminuarea veniturilor bugetare, in absenta unor masuri de majorare a altor categorii de venituri bugetare asa cum solicita LRFB, evidentiaza slabiciunea constrangerilor exercitate de prevederile LRFB. 

Document integral: 2015-Opinie-CF-reducere-TVAalimente

- Publicitate -