Expat-Taxes-ResidentNoul Cod Fiscal (NCF), aprobat prin LEGEA 227/2015, reglementează cadrul general privind impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice.  Titlul IX Impozite și taxe locale din Legea NCF prevede persoanele obligate la plata impozitului, scutirile, modul de calcul al valorii impozabile și nivelul minim și maxim al cotei de impozitare.

CINE PLĂTEȘTE

Impozitul pe clădiri este datorat anual de către orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România, dacă nu este scutită conform art. 456 NCF.

UNDE PLĂTEȘTE

Impozit pe clădiri se plătește către bugetul local al comunei, al oraşului, al municipiului sau al sectorului în care este amplasată clădirea.

CÂND PLĂTEȘTE

Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. Dacă impozitul se plătește într-o singură rată până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local/general.

CÂT PLĂTEȘTE

Definiții: Potrivit Legii NCF, în înţelesul impozitelor și atxelor locale, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) activitate economică- orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii şi lucrări pe o piaţă;
b) clădire – orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite;
c) clădire-anexă – clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje şi altele asemenea;
d) clădire cu destinaţie mixtă – clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial;
e) clădire nerezidenţială – orice clădire care nu este rezidenţială;
f) clădire rezidenţială – construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;

Cadrul general: Cota impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice depinde de destinație (scopul utilizării), și anume:

 • pentru clădirile REZIDENȚIALE și clădirile-anexă, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%–0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.
 • pentru clădirile NEREZIDENȚIALE EVALUATE/CONSTRUITE/ACHIZIȚIONATE în ultimii 5 ani, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2%–1,3% asupra valorii stabilită de un evaluator autorizat sau valorii finale a lucrărilor de construcţii sau prețului de achiziție, cu condiția ca evaluarea, construcția sau achiziția sa fi avut loc în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
 • pentru clădirile NEREZIDENȚIALE CONSTRUITE/ACHIZIȚIONATE acum mai mult de 5 ani și NEREEVALUATE în ultimii 5 ani, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile.
 • pentru clădirile NEREZIDENȚIALE AGRICOLE, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
 • pentru clădirile cu utilizare MIXTĂ,  impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial pot fi evidenţiate distinct.
 • pentru clădirile cu utilizare MIXTĂ FĂRĂ activitate economică (rezidențială și domiciliu fiscal / sediu social), impozitul se calculează se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%–0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii.
 • pentru clădirile cu utilizare MIXTĂ CU activitate economică și cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2%–1,3% asupra valorii stabilită de un evaluator autorizat sau valorii finale a lucrărilor de construcţii sau prețului de achiziție.

Cotele efective de impozit: Cotele de impozit se stabilesc ANUAL prin hotărâre a consiliului local/general.

Bazele de calcul: Cotele de impozit se aplică la o bază de calcul care depinde de destinația clădirii.

 • Valoarea impozabilă ajustată redusă
 • Valoarea evaluată/construcției/achiziției.

Valoarea impozabilă a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia (metri pătraţi) cu valoarea impozabilă pe metru pătrat, stabilită în funcție de caracteristicile tehnice ale clădirii (cu cadre de beton armat / pereți din cărămidă / lemn / cu sau fără instalații de apă, canalizare, electrice şi încălzire / etc.).
Valoarea impozabilă ajustată a clădirii se determină prin aplicarea la valoarea impozabilă a clădirii a unui coeficient de corecţie, în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea.

Potrivit LEGII nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi:
Localităţi urbane de rangul 0 = BUCURESTI
Localităţi urbane de rangul I = municipii cu peste 200.000 de locuitori
Localităţi urbane de rangul II = municipii reședință de județ sub 200.000 de locuitori și alte municipii
Localităţi urbane de rangul III = orașe, care nu sunt municipii
Localităţi rurale de rangul IV = sate reşedinţă de comună
Localităţi rurale de rangul V = sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor sau oraşelor

Valoarea impozabilă ajustată redusă a clădirii se determină prin aplicarea la valoarea impozabilă ajustată a unui reduceri, în funcție de anul terminării acesteia (vechimea clădirii mai mare de 30 de ani). Reducerea în funcție de vechimea clădirii este de:
a) 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani;
b) 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv;
c) 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv.

Valoarea evaluată/construcției/achiziției poate fi:
valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

EXEMPLE DE CALCUL
impz-cladire-2016

Calcule .xls: Analiza_impz_cladiri_2016 / Legea NCF – extras: Noul_Cod_Fiscal_impz_cladiri2016

finand-2015-v4Raport de analiză elaborat de biroul de consultanță FINAND (www.finand.ro). FINAND este biroul de consultanță în managementul financiar și fiscal al bugetului personal și al afacerilor startup, mici și mijlocii.
Contactați un consultant fiscal FINAND pentru consultanță fiscală personalizată.

- Publicitate -

4 COMENTARII

 1. Din tot ce am citit pe net despre acest subiect nu am gasit decat mentiuni referitoare la PF care isi au sediul in locuinta proprie.
  Ce se intampla in cazul unui apartament inchiriat unui SRL, fara activitate in locatia respectiva, pt. care se plateste impozit pe venit de catre proprietarul persoana fizica? Se aplica impozitul de rezidential?
  Sau veniturile obtinute din inchiriere transforma locuinta respectiva intr-una in care se desfasoara activitate economica si, prin urmare se aplica impozitul de nerezidential?
  Sau, asa cum s-a mentionat in postarea de mai sus, totul se reduce la a demonstra ca nu se deduc cheltuielile cu utilitatile?
  Multumesc,

 2. Să înțelegem că pentru un apartament cu utilizare mixta (locuință și sediu profesional PFA cu activitate la domiciliu) se va aplica acea cotă între 0.08% – 0.2% în cazul în care PFA-ul nu suportă și nu-și deduce cheltuielile cu utilitățile?
  Pe baza cărui document se va stabili cine suportă cheltuielile?

  Contractul de comodat înregistrat la ONRC este cel care va sta ca dovadă a acestui lucru? Deși poate acesta este un simplu „template” în care nu se specifică un anumit spațiu din apartament ci întreg spațiul, totodată acesta incluzând și obligativitatea plății PFA-ului a utilităților deși el în realitate nu le plătește/deduce. Trebuie reînnoit contractul de PFA care să conțină date actualizate/reale și depus la ONRC?

  Conform ONRC există sute de mii de PFA-uri în România, marea lor majoritate având sediul la domiciliu (inclusiv activitatea). Conform legii, aceste persoane, neavând apartamentele reevaluate, se vor trezi cu sume absolut uriașe de plată care pot ajunge cu ușurință la sume de ordinul miilor de lei. În multe dintre cazuri, aceste sume chiar depășesc veniturile PFA-urilor respective.

  De ce nu s-a gândit nimeni și la ele atunci când au elaborat acest proiect? S-a dorit cu atâta ardoare închiderea acestora?

   • Buna ziua, numele meu este Mirela si locuiesc in Marasesti, jud. Vrancea. Am cumparat o cladire de la ministerul Transporturilor acum approx 10 ani. I actele de vinzare a cladiri se mentiona Club. Am platit impozitul mereu fara nici o problema dar anu acesta cind am vrut sa platesc la primarie mi s-a spus ca datorez un impozit imens pentru ca in actele de vinzare cumparare era mentionat Club. As vrea sa confirm ca nu am avut niciodata un club in cladirea pe care am cumparat-o si pe care o folosesc ca si locuinta. Niciodata nu am desfasurat aceasta activitate in cladirea mentionata. Fratele meu are o societate comerciala inregistrata la primarie pt care intotdeauna a platit impozitul pt activitatea economica care o desfasoara in cladire. Acest spatiu este bine delimitat cu actele specifice iar primaria este constienta de acest fapt. In ciuda tuturor acestor fapte primaria vrea sa platesc o suma exorbitanta de approx 6000£ motivind ca nu am schimbat destinatia cladirii. Mi s-a parut un abuz din partea primarie directia taxe si impozite care nu au vrut sa accepte faptul ca eu nu am desfasurat niciodata si nu desfasor nici acum activitate economica in cladirea pe care am cumparat-o. Am solicitat ajutorul instantei in aceasta delicat problema. Ma puteti sfatui ce altceva as putea sa fac in cazul meu deoarece suma in cauza este o suma enorma care nu reflecta situatia prezenta. Va multumes.