Certificări profesionale în Finanțe Contabilitate Audit

965

certificari_profesionaleDeținerea unei certificări profesionale este o condiție obligatorie sau un atu foarte important pentru a profesa sau pentru a avansa în carieră în domeniile audit, finanțe și contabilitate. Cele mai importante certificări naționale și internaționale în domeniile audit, finanțe și contabilitate sunt:

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

ACCA sau Association of Chartered Certified Accountants este cea mai mare organizație mondială a profesioniștilor contabili. ACCA este o organizație profesionala cu sediul in Marea Britanie, avand o traditie de peste 100 de ani. ACCA – Association of Chartered Certified Accountants – este cea mai mare asociatie contabila globala ca numar de membri si studenti. Cu peste 436.000 de studenti si aproximativ 170.000 de membri in 180 de tari, ACCA are o retea extinsa care cuprinde peste 91 de birouri si centre locale in intreaga lume, printre care si biroul deschis in Romania din martie 2006.

Pentru a promova examenele si obține certificare ACCA, poți învata singur sau poți urma unul dintre cursurile furnizorilor de programe de training. Persoanele care lucrează pe poziții de senior auditor, financial analyst, expert contabil sau financial controller sunt candidatii cei mai potriviti pentru examenele ACCA. In functie de interesul profesional si de gradul de specializare, candidatii pot obtine o diploma ACCA care le acrediteaza cunostintele contabile la la urmatoarele niveluri:

LEVEL I – Fundamentals – Knowledge | Completion of Diploma in Accounting and Business: F1 – Accountant in Business, F2 – Management Accounting, F3 – Financial Accounting

LEVEL II – Fundamentals – Knowledge | Completion of Diploma in Accounting and Business: F4 – Corporate and Business Law, F5 – Performance Management, F6 – Taxation, F7 – Financial Reporting, F8 – Audit and Assurance, F9 – Financial Management

LEVEL III – Professional – Essentials and Options | Completion of Professional Level, P1 – Professional Accountant, P2 – Corporate Reporting, P3 – Business Analysis, P4 – Advanced Financial Management, P5 – Advanced Performance Management, P6 – Advanced Taxation, P7 – Advanced Audit and Assurance

Angajatorii, în special companiile multinaționale și de servicii profesionale, solicită certificarea ACCA pentru poziții cum ar fi: CFO, Director Financiar, Contabil, Financial Accountant, Auditor junior, Auditor senior, Auditor Intern, Reporting Accountant, Controlor financiar, Contabil sef.

Mai multe detalii legate de aceasta certificare pe www.accaglobal.com.

Chartered Financial Analyst (CFA)

CFA (Chartered Financial Analyst) este un titlu profesional acordat de CFA Institute din SUA si reprezinta cea mai inalta calificare pentru profesionistii in investitii. Administrat de către CFA Institute, programul CFA este un program post-universitar, care pregateste si testeaza candidatii in domeniul eticii si standardelor profesionale, analizei situatiilor financiare, economiei, managementului de portofoliu, analizei si evaluarii diferitelor instrumente financiare si de investitii.

Candidaţii pentru titlul CFA trebuie să promoveze o serie de trei examene într-o perioadă de 3 -7 ani. Fiecare examen presupune cca 250-300 de ore de studiu individual. În plus, sunt necesari 4 ani de experienţă profesională relevantă în domeniul financiar, precum şi aderarea la un cod de standarde etice şi profesionale stricte.

CFA România este asociaţia profesioniştilor în investiţii din România, în mare parte deţinători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA®), calificare administrată de CFA Institute (USA). CFA România este una dintre cele 136 de societăţi membre ale CFA Institute, asociaţia având misiunea de a promova interesele specialiştilor în investiţii şi de a menţine standarde ridicate de integritate şi excelenţă profesională. Scopul asociatiei este promovarea celor mai inalte standarde profesionale in domeniul analizei si managementului investitiilor, in conformitate cu Codul si cu Standardele de practica si etica profesionala ale CFA Institute. CFA Romania este una dintre cele 136 de societati membre ale CFA Institute. In prezent, CFA Romania are peste 140 de membri. Profesionistii care sunt membri CFA Romania lucreaza pentru institutii bancare, de asigurari, companii de intermediere de valori mobiliare, de asset management, fonduri de pensii, companii de consultanta etc.

Titlul CFA este unul dintre cele mai prestigioase din lume în rândul profesioniştilor din domeniul financiar. Administrat de către CFA Institute, programul CFA este un program post-universitar, care pregăteşte şi testează candidaţii în domeniul eticii şi standardelor profesionale, analizei situaţiilor financiare, economiei, managementului de portofoliu, analizei şi evaluării diverselor instrumente financiare şi de investiţii.

La nivel global, există peste 100.000 de deţinători ai acestui titlului de Chartered Financial Analyst (CFA®). Pentru a promova examenele si obține certificare CFA, poți învata singur sau poți urma unul dintre cursurile furnizorilor de programe de training.

Mai multe detalii legate de aceasta certificare pe www.cfainstitute.org / www.cfaromania.ro

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR)

CECCAR (Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania) oferă certificarea de contabil autorizat și de expert contabil, certificări recunoscute la nivel național. Pentru a presta servicii contabile individual (PFA) sau companie deținerea acestei certificări este obligatori.
Examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat constă într-o proba scrisă din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate si Drept, iar examenul de admitere pentru profesia de expert contabil consta în doua probe scrise: prima cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate si Drept, iar a doua cu subiecte din disciplinele Audit, Evaluare Economica si financiara a intreprinderilor, Expertiza contabila si Doctrina si deontologia profesiei contabile.
O serie de programe de masterat au incheiat protocoale de colaborare cu CECCAR privind echivalarea programelor de studii universitare de masterat cu examenul de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil.
Dupa admitere, urmeaza o perioada de stagiu de 3 ani, care se efectueaza pe langa o persoana fizica sau in cadrul unei societati comerciale de profil, membra CECCAR. In perioada in care isi desfasoara activitatea sub indrumarea si controlul tutorelui de stagiu, stagiarul poate avea si calitatea de salariat. Stagiul consta in efectuarea de lucrari profesionale, la care se adauga actiuni de pregatire tehnica si deontologica.

Mai multe detalii legate de aceasta certificare pe www.ceccar.ro

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR)

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) este autoritatea care organizează, coordonează şi autorizează desfăşurarea activităţii de audit financiar în România. Înființată în anul 1999, CAFR este autoritatea competentă, sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC), pentru autorizarea auditorilor statutari şi a firmelor de audit, pentru organizarea programului de pregătire profesională şi pentru efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calităţii, în domeniul auditului statutar.

Un auditor financiar, membru CAFR poate desfăşura misiuni de audit fie individual, fie încadrat într-o firmă de audit acreditată de CAFR. Peste 4.500 persoane fizice și 975 companii sunt membre CAFR.

Pentru a obţine certificarea profesională de auditori financiari şi membri ai Camerei, persoanele fizice trebuie să fie licenţiate ale unei facultăţi cu profil economic sau ale unei alte facultăţi şi au urmat un program de pregătire suplimentară cu profil economic, să aibă vechime în activitatea financiar-contabilă de minimum 4 ani, să promoveze testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, să efectueze un stagiu practic de 3 ani în activitatea de audit financiar, să satisfacă pe parcursul stagiului cerin-
ţele Codului privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar și să promoveze examenul de competenţă profesională, organizat la sfârşitul perioadei de stagiu.

Mai multe detalii legate de aceasta certificare pe www.cafr.ro.

Camera Consultantilor Fiscali (CCF)

Camera Consultanilor Fiscali asigură accesul la profesia de consultant fiscal, autorizarea activităţii de consultanţă fiscală precum şi organizarea si coordonarea acesteia. CCF este constituită din consultanţi fiscali membri activi şi inactivi, înscrişi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală.

Pentru a obține certificarea profesională de consultant fiscal, candidații trebuie să să fie licențiați ai unei facultăți cu profil economic, să aibă o experiență profesională de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani în anumite activități specifice și să promoveze un examen scris, organizat de CFF.

Pentru calitatea de consultant fiscal asistent, candidații trebuie să aibă calitatea de licențiat al unei instituții acreditate de învățământ superior cu durata stabilită de lege, să aibă o experiență profesională de minimum 2 ani și să promoveze un examen scris, organizat de CFF.

Peste 6.000 de persoane fizice dețin calitatea de consultant fiscal, membru al Camerei Consultantilor Fiscali (CCF).

Mai multe detalii legate de aceasta certificare pe www.ccfiscali.ro.

Ministerul Finanțelor Publice (MFP)

Ministerul Finanțelor Publice acordarea certificarea profesională în domeniul contabilității publice, denumită Certificat de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi (SEC). Certificatul SEC atestă că persoana a dobândit cunoştinţele necesare pentru a îndeplini condiţia specifică obligatorie cerută pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil sau pentru menţinerea în această funcţie, potrivit prevederilor art. 19 lit. b2) şi b3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

SEC – Sistemul european de conturi reprezintă un cadru contabil aplicabil pe plan internaţional care permite descrierea analitică şi sistematică a economiei unei ţări, a componentelor şi relaţiilor ei cu celelalte economii. Peste 3.300 de persoane dețin certificatul de atestare SEC. Pentru obținerea certificării profesionale, candidații trebuie să fie licențiați în domeniul economic și să promoveze un examen scris.

Mai multe detalii legate de aceasta certificare pe www.mfinante.gov.ro/sec.html.

Sursa foto: shutterstock.com.      

- Publicitate -