ART. 135 Faptul generator si exigibilitatea pentru achizitii intracomunitare de bunuri

293

(1) In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, faptul generator intervine la data la care ar interveni faptul generator pentru livrari de bunuri similare, in statul membru in care se face achizitia.

(2) În cazul unei achiziţii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine în cea de-a 15-a zi a lunii urmãtoare celei în care a intervenit faptul generator.

(2) In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine la data la care este emisa facturi fiscale catre persoana care efectueaza achizitia, pentru intreaga contravaloare a livrarii de bunuri, dar nu mai tarziu de a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator.

AC26-2 (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevazute in legislatia altui stat membru la articolul echivalent art. 155 alin. (1) sau, dupa caz, la data emiterii autofacturii prevazute la art. 155 alin. (4), daca facturi fiscale sau autofactura este emisa inainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator. AC26-2
AC26-2 (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevãzute în legislaţia altui stat membru la articolul echivalent art. 155 alin. (1), dacã aceasta este emisã înainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmãtoare celei în care a intervenit faptul generator. AC26-2

- Publicitate -

3 COMENTARII