ART. 134^3 Exigibilitatea pentru livrari intracomunitare de bunuri, scutite de taxa

207

(1) Prin exceptie de la prevederile art. 134^2, in cazul unei livrari intracomunitare de bunuri, scutite de taxa conform art. 143 alin. (2), exigibilitatea taxei intervine in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator.
AC26-2 (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine la emiterea facturii prevazute la art. 155 alin. (1) sau, dupa caz, la emiterea autofacturii prevazute la art. 155 alin. (4), daca facturi fiscale sau autofactura este emisa inainte de a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator. AC26-2
AC26-2 (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine la emiterea facturii prevazute la art. 155 alin. (1), daca facturi fiscale este emisa inainte de a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator. AC26-2
Prin derogare de la prevederile art. 134^2, in cazul unei livrari intracomunitare de bunuri, scutita de taxa conform art. 143 alin. (2), exigibilitatea taxei intervine la data la care este emisa facturi fiscale pentru intreaga contravaloare a livrarii in cauza, dar nu mai tarziu de a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator.

- Publicitate -

2 COMENTARII