În Monitorul Oficial nr. 737 din 13 septembrie 2017 au fost publicate:

Veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu 1.060,7 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu 1.705,2 milioane lei, iar deficitul bugetar se menține la 2,96% din PIB, potrivit metodologiei cash, potrivit Guvernului.
Prin rectificarea bugetară se asigură plata majorărilor salariale pentru diferite categorii de personal din sistemul bugetar aprobate în acest an, extinderea acordării bursei studenților pe toată durata anului universitar, derularea Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii ”Start-up Nation-România”, începerea selecției beneficiarilor de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, plata în avans a fondurilor de sprijin pentru agricultori.

Potrivit comunicatul de presă al Guvernului, prin rectificarea bugetului pentru acest an se asigură fonduri suplimentare, după cum urmează:

Sumele suplimentare alocate bugetelor locale, per sold, sunt în sumă de 680,1 milioane lei, în principal, pentru:
· Plata salariilor, sporurilor, indemnizațiilor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar – 350 milioane lei
· Finanțarea cheltuielilor centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap – 87,8 milioane lei
· Plata indemnizațiilor însoțitorilor persoanelor cu handicap – 110,9 milioane lei
· Finanțarea Programului pentru școli (prin care se distribuie preșcolarilor și elevilor din clasele I-VIII fructe, legume, lactate și produse de panificație) – 75,0 milioane lei
· Susținerea sistemului de protecție a copilului – 78 milioane lei
· Servicii de salvamar – 2,4 milioane lei

Ministerului Sănătății i-a fost asigurată suplimentar suma de 431 milioane lei pentru plata personalului, în principal pentru personalul medical din unitățile sanitare.

La Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale au fost majorate fondurile cu 1,8 miliarde pentru schemele de plăți directe pe suprafață. Aceste sume vor asigura integral plata în avans pentru înființarea culturilor în anul 2018. Totodată, se va asigura cofinanțarea proiectelor depuse în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 finanțate din FEADR.

La Ministerul Afacerilor Interne s-au alocat suplimentar 1,2 miliarde lei pentru:
· asigurarea drepturilor salariale și de pensii militare de stat polițiștilor
· asigurarea mentenanței în vederea menținerii în stare operațională a aeronavelor
· achiziția de echipamente de protecție pentru polițiști

La Ministerul Mediului de Afaceri, Comerț si Antreprenoriat s-au alocat suplimentar, în completarea fondurilor europene (500 de milioane lei) pentru Programul Start-up Nation, suma de 250 milioane lei.
La Ministerul Muncii și Justiției Sociale s-a asigurat suma de 795 milioane lei aferentă pensiilor și drepturilor de asisteță socială.
La Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni Generale s-a asigurat suma de 2.464 milioane lei pentru prefinanțarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene.

- Publicitate -