Guvernul propune modificări importante privind fiscalitatea persoanelor fizice autorizate  – PFA, aplicabile începând cu anul 2018, prin proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat pe mfinante.ro în data de 26.10.2017.

Referitor la impozitul pe venit

- Publicitate -

Cota unică de impozit se va reduce de la 16% la 10% pentru veniturile obținute din activităţi independente (veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii) de către PFA.

Regulile generale de stabilire a venitului net anual din activități independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate (art. 68) se modifică astfel:

 • deducerea contribuţiilor de asigurări sociale plătite la sistemele proprii de asigurări sociale
 • deducerea CAS datorată de contribuabil pentru stabilirea venitului net anual determinat în sistem real. Deducerea cheltuielii respective se efectuează de organul fiscal competent la recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale.
 • nededucerea CASS, întrucât aceasta se datorează la salariului minim brut pe țară, indiferent de numărul activităților, de natura acestora sau de nivelul veniturilor realizate.

Referitor la contribuțiile obligatorii

Referitor la contribuțiile obligatorii, persoanelor fizice care desfășoară activități independente PFA vor datora CAS, CASS și CAM, după cum urmează:

CAS – contribuția de asigurări sociale

 • PFA nu datorează CAS: (1) dacă realizează venituri din salarii / asimilate / din pensii pentru care sunt asigurate în sistemul public de pensii sau într-un sistem propriu de asigurări sociale, sau (2) dacă sunt asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, pentru care există obligaţia asigurării în aceste sisteme potrivit legii (avocații, notarii, personalul monahal, personalul militar, polițisti), sau (3) dacă realizează venituri lunare sub nivelul salariului minim brut pe țară.
 • PFA datorează CAS la un venit ales, care nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe țară. PFA care realizează venituri lunare sub nivelul salariului minim brut pe țară pot opta pentru plata CAS calculată la o sumă cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară.
 • cota de CAS va fi de 25%, începând cu 2018

CASS – contribuția de asigurări sociale de sănătate

 • PFA nu datorează CASS (1) dacă veniturile lunare cumulate realizate din asocierea cu o persoană juridică, din cedarea folosinţei bunurilor, din investiţii, din activităţi agricole și din alte surse, sunt sub salariul minim brut pe țară, (2) dacă realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, sau (3) dacă se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri (ex: studenții/tinerii pentru veniturile din investiții, alte surse, cedarea folosinței bunurilor).
 • CAS se stabilește la salariul minim brut pe țară, indiferent de nivelul venitului realizat și de numărul activităților desfășurate;
 • PFA care realizează venituri lunare cumulate sunt sub nivelul salariului minim brut pe țară nu au obligația să plătească CASS, dar pot opta pentru plata CAS pentru asigurarea în sistemul de asigurări de sănătate;
 • cota de CASS va fi 10%, începând cu 2018.

CAM – contribuția asiguratorie pentru muncă

 • PFA datorează CAM, în calitate de angajator, pentru câştigurile brute din salarii şi asimilate salariilor, plătite de PFA angajațiilor;
 • cota CAM va fi 2,25%, începând cu 2018.

 

 

 

- Publicitate -