Achizitii intracomunitare. Declaratia 301

606

Problema: O societate neplatitoare de TVA, a facut AIC din Germania, firma din Germania fiind platitoare de TVA. Cifra de afaceri a firme romanesti fiind sub 10.000 euro. Se intocmeste Decontul 301?

Solutie PortalContabilitate.ro
Art. 126 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca, este operatiune impozabila in Romania o achizitie intracomunitara de bunuri, altele decat mijloace de transport noi sau produse accizabile, efectuata de o persoana impozabila ce actioneaza ca atare sau de o persoana juridica neimpozabila, care urmeaza unei livrari intracomunitare efectuate in afara Romaniei de catre o persoana impozabila ce actioneaza ca atare si care nu este considerata intreprindere mica in statul sau membru, si careia nu i se aplica prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) cu privire la livrarile de bunuri care fac obiectul unei instalari sau unui montaj sau ale art. 132 alin. 2) cu privire la vanzarile la distanta.
Asa cum prevede alin. (4) al acestui articol, prin derogare de la aceste prevederi, nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoana juridica neimpozabila;

b) valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro, al carui echivalent in lei este stabilit prin norme.
Prin urmare, aceasta achizitie de bunuri este impozabila in Romania daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
– valoarea totala a achizitiilor intracomunitare efectuate de catre societatea dvs. depaseste pe parcursul anului calendaristic curent sau a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro
– aceasta achizitie urmeaza unei livrari intracomunitare efectuate in afara Romaniei

– bunurile nu fac obiectul unei instalari sau unui montaj in Romania
– furnizorul nu este considerat intreprindere mica in statul sau membru si nu a considerat aceasta livrare ca o vanzare la distanta ce are locul in Romania.
Cu privire la acest plafon, punctul 2 din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal prevede urmatoarele:

„(5) Echivalentul in lei al plafonului pentru achizitii intracomunitare de 10.000 euro, prevazut la art. 126 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, aplicabil in cursul unui an calendaristic, se determina pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare cand cifra sutelor este egala sau mai mare decat 5 si prin reducere cand cifra sutelor este mai mica de 5, prin urmare plafonul este de 34.000 lei.

(6) In aplicarea art. 126 alin. (5), pentru calculul plafonului de achizitii intracomunitare se iau in considerare urmatoarele elemente:

a) valoarea tuturor achizitiilor intracomunitare, cu exceptia achizitiilor intracomunitare prevazute la alin. (7);

b) valoarea tranzactiei ce conduce la depasirea plafonului pentru achizitii intracomunitare;

c) valoarea oricarui import efectuat de persoana juridica neimpozabila in alt stat membru, pentru bunurile transportate in Romania dupa import.

(7) La calculul plafonului pentru achizitii intracomunitare nu se vor lua in considerare:

a) valoarea achizitiilor intracomunitare de produse accizabile;

b) valoarea achizitiilor intracomunitare de mijloace noi de transport;

c) valoarea achizitiilor de bunuri a caror livrare a fost o livrare de bunuri cu instalare sau montaj, pentru care locul livrarii se considera a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;

d) valoarea achizitiilor de bunuri a caror livrare a fost o vanzare la distanta, pentru care locul livrarii se considera a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 132 alin. (2) si (3) din Codul fiscal;

e) valoarea achizitiilor de bunuri second-hand, de opere de arta, de obiecte de colectie si antichitati, asa cum sunt definite la art. 152^2 din Codul fiscal, in cazul in care aceste bunuri au fost taxate conform unui regim special similar celui prevazut la art. 152^2 din Codul fiscal in statul membru din care au fost livrate;

f) valoarea achizitiilor de gaze naturale si energie electrica a caror livrare a fost efectuata in conformitate cu prevederile art. 132 alin. (1) lit. e) si f) din Codul fiscal.”

In conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din legea mentionata, persoana care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri care este taxabila, este obligata la plata taxei.
Potrivit art. 153^1 alin. (1) lit. a), persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania, neinregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze conform art. 153 si care nu sunt deja inregistrate conform lit. b) sau c) sau alin. (2), care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA conform acestui articol, inainte de efectuarea achizitiei intracomunitare, daca valoarea achizitiei intracomunitare respective depaseste plafonul pentru achizitii intracomunitare in anul calendaristic in care are loc achizitia intracomunitara.
Astfel cum este prevazut la punctul 67 alin. (7) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, persoanele inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal nu pot comunica acest cod pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate catre alte persoane, acesta fiind comunicat altor persoane numai pentru achizitii intracomunitare de bunuri, pentru prestari de servicii intracomunitare si pentru achizitii de servicii intracomunitare.
In conformitate cu dispozitiile art. 156^3 alin. (1) lit. a) si alin. (2), persoanele impozabile inregistrate conform art. 153^1 depun la organele fiscale competente un decont special de taxa pentru achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile.

Acest decont trebuie intocmit potrivit modelului stabilit prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea achizitiei intracomunitare. Decontul special de taxa trebuie depus numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei.

Art. 157 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca, orice persoana trebuie sa achite taxa de plata organelor fiscale pana la data la care are obligatia depunerii acestui decont.

Astfel, in situatia in care, in conformitate cu cele prezentate, achizitia intracomunitara este taxabila in Romania, societatea dvs. trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal inainte de efectuarea acestei achizitii intracomunitare daca valoarea acesteia depaseste plafonul pentru achizitii intracomunitare in anul 2010, sa depuna declaratia 301 „Decont special de TVA” pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea achizitiei intracomunitare si sa achite taxa organelor fiscale pana la aceasta data.

Sursa: Irina Dumitrescu, expert www.portalcontabilitate.ro Material preluat cu acordul editurii Rentrop & Straton.

- Publicitate -