Codul de procedura fiscala a fost modificat

51

Guvernul a modificat si completat Codul de procedura fiscala (OG nr. 92/2003) prin OUG nr. 19/27.02.2008 publicata in MOf. nr. 163 din 3 martie 2008.
Motivele declarate de MEF pentru justificarea acestor modificari si completari sunt:
– necesitatea extinderii sistemul platii in contul unic incepand cu cu data de 1 ianuarie 2008 pentru toti contribuabilii indiferent daca au sau nu obligatii restante, pentru reducerea costurilor administrative ale platitorilor de impozite si taxe
– crearea cadrului legal pentru reglementarea recuperarii creantelor comunitare, in prezent neexistand proceduri clare de recuperare a creantelor stabilite in sarcina altor persoane decat statul, prin decizii ale Consiliului sau Comisiei europene
– necesitatea consolidarii si eficientizarii activitatii de administrare fiscala

O modificare importanta este modificarea conditiilor in care un contribuabil este declarat inactiv.
Alin. (5) la art. 78 din Codul de procedura fiscala a fost modificat astfel:
(5) Contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica ce nu isi indeplinesc obligatiile declarative la doua termene de declarare consecutive si carora, la cerere, nici nu li s-a aprobat de catre organul fiscal competent o masura privind indeplinirea obligatiilor lor fiscale vor fi declarati inactivi, fiind aplicabile prevederile art. 11 alin. (1^1) si (1^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Textul articolului inainte de modificare:
(5) Contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica, care, in toate cazurile, in decurs de 12 luni consecutive, nu au depus declaratii fiscale si situatii financiare, nu au efectuat plati datorate catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj si carora, la cerere, nici nu li s-a aprobat de catre organul fiscal competent o masura privind indeplinirea obligatiilor lor fiscale, vor fi trecuti intr-o evidenta speciala.

Din modificarile aprobate, mai amintim:
– reglementarea modalitatii de acordare a asistentei si indrumarii contribuabililor printr-o singura institutie
– organele fiscale includ, alaturi de ANAF, si compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, iar competentele de exercitare ale inspectiei fiscale se stabilesc prin ordin al presedintelui ANAF
– se clarifica si redefinesc competentele organelor fiscale mentionate mai sus, la nivel national si teritorial
– unificarea termenelor de plata pentru impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate care se platesc in contul unic (data stabilita este 25 a fiecarei luni)
– extinderea regimului derogatoriu de la termenul de plata si in cazul impozitelor cu retinere la sursa pentru veniturile realizate in baza contractelor incheiate potrivit Codului civil, avand in vedere frecventa platii acestor impozite in special la nivelul asociatiilor si fundatiilor
– reglementarea modalitatii de distribuire a sumelor colectate in contul unic pentru corelarea cu legislatia in domeniul ajutorului de stat si cu cea din domeniul insolventei
– reglementarea recuperarii creantelor comunitare
– reglementarea conditiilor in care cesiunea creantelor fiscale detinute de ANAF este posibila
– clarificarea competentelor organelor fiscale centrale si teritoriale in materie de solutionare a contestatiilor
– modificarea prevederilor referitoare la contraventii si sanctiuni la regimul produselor accizabile
– reglementarea platii sumelor datorate catre bugete prin intermediul cardurilor bancare

- Publicitate -