Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF) a publicat online o serie de precizari si a actualizat instructiunile de depunerea electronica a declaratiilor fiscale.

ANAF informeaza:
– se pot depune declaratii electronice pentru un numar nelimitat de CUI-uri doar cu un singur certificat digital calificat.
– solicitarea de utilizare a unui certificat digital poate fi depusa, pentru fiecare contribuabil reprezentat, la oricare unitate fiscala teritoriala din subordinea ANAF, conform OpANAF nr. 2568/2010. Cererea de utilizare a certificatului fiscal (Formular 150) trebuie insotita de urmatoarele documente:
(a) documentul de identitate al titularului certificatului calificat, in original si in copie;
(b) documentul care atesta calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului, in copie si original;
(c) documentul de imputernicire, autentificat de notarul public, din care rezulta dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaratiile fiscale pentru contribuabil (acest document se depune in situatia in care titularului certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat).
– începand cu obligatiile declarative aferente lunii octombrie 2010, declaratiile fiscale vor fi depuse numai electronic de catre contribuabilii mari si mijlocii, definiti conform reglementarilor in vigoare, precum si de sediile secundare ale acestora.
persoanele care nu se încadreaza în categoria contribuabililor mari sau mijlocii pot sa utilizeze mijlocul electronic de depunere a declaratiilor fiscale ca metoda alternativa de declarare.

– Depunerea declaratiilor electronice se realizeaza accesand portalul www.e-guvernare.ro prin urmatorul link : https://formularunic.e-guvernare.ro
Etapele pe scurt sunt:
1. Obtineti un certificat calificat de semnatura electronica emis de furnizorii autorizati: CertSign, DigiSign sau Trans Sped.
2. Instalati programul Adobe Reader 8.2.
3. Descarcati documentul de confirmare de pe portalul ANAF, completati-l, transmiteti-l pe e-mail la furnizorul certificatului, primiti-l semnat de acesta, apoi transmiteti-l prin portal la ANAF (modulul Declaratii electronice, optiunea Înregistrare certificate calificate).
4. Listati, semnati si stampilati cererea de utilizare a serviciului de depunere electronica (formularul 150).
5. Privind imputernicirea de la contribuabil: in situatia in care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat, se prezinta documentul de imputernicire, autentificat de notarul public, din care rezulta dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaratiile fiscale pentru contribuabil. Daca exista calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului, se prezinta documentul, in original si copie, care atesta aceasta calitate (acest document poate fi Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor sau Statutul societatii comerciale);
6. Prezentati documentele la orice unitate fiscala (imputernicirea, actul de identitate, formularul 150).
7. Asteptati primirea pe e-mail a dreptului de utilizare a serviciului.
8. Accesati adresa www.e-guvernare.ro Depunere declaratii, Declaratii ANAF (veti fi redirectionat pe portalul ANAF)
9. Descarcati formularele electronice.
10. Completati formularele de declaratii.
11. Transmiteti declaratiile.
12. Examinati starea declaratiilor transmise
Instructiuni de utilizare a serviciului de depunere a declaratiilor au fost actualizate in data de 20.10.2010
– Se pot transmitee prin Internet urmatoarele declaratii fiscale, conform OMFP nr. 858/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
1. Formular 100 – Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat
2. Formular 101 – Declaratie privind impozitul pe profit
3. Formular 102 – Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale
4. Formular 103 – Declaratie privind accizele
5. Formular 120 – Decont privind accizele
6. Formular 130 – Decont privind impozitul la titeiul din productia interna
7. Formular 200 – Declaratie privind veniturile realizate
8. Formular 300 – Decont de taxa pe valoarea adaugata
9. Formular 301 – Decont special de taxa pe valoarea adaugata
10. Formular 390 – Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri
11. Formular 710 – Declaratie rectificativa

[sursa: anaf.ro 19-11-2010]

- Publicitate -