ECJ: Dreptul de deducere a TVA achitata in amonte

228

Hotararea Curtii (Camera a treia) din 21 octombrie 2010 (cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata de Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės – Republica Lituania) – Nidera Handelscompagnie BV/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(Cauza C-385/09)[1. JO C 312, 19.12.2009]

(Directiva 2006/112/CE – Drept de deducere a TVA-ului achitat in amonte – Reglementare nationala care exclude dreptul de deducere pentru bunurile revandute inainte de identificarea persoanei platitoare de TVA)
Limba de procedura: lituaniana
Instanta de trimitere Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Partile din actiunea principala
Reclamanta: Nidera Handelscompagnie BV
Parat: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Obiectul
Cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare – Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės – Interpretarea articolului 167, a articolului 168 primul paragraf litera (a) si a articolului 178 primul paragraf litera (a) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (JO L 347, p. 1, Editie speciala, 09/vol. 3, p. 7) – Legislatie nationala care rezerva dreptul de deducere a TVA-ului la persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA in acest stat membru – Excluderea dreptului de deducere a TVA-ului pentru bunurile si serviciile achizitionate de persoana impozabila inainte de data inregistrarii sale ca platitor de TVA in statul membru respectiv in situatia in care aceste bunuri si servicii au fost deja utilizate in scopul operatiunilor taxabile ale persoanei impozabile

Dispozitivul
Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata trebuie interpretata in sensul ca se opune ca o persoana platitoare de taxa pe valoarea adaugata care indeplineste conditiile de fond pentru deducerea acestei taxe, conform dispozitiilor directivei mentionate, si care se identifica in scopuri de taxa pe valoarea adaugata intr-un termen rezonabil de la efectuarea operatiunilor care dau nastere dreptului de deducere sa poata fi privata de posibilitatea de exercitare a acestui drept printr-o legislatie nationala care interzice deducerea taxei pe valoarea adaugata achitate cu ocazia cumpararii unor bunuri, in cazul in care aceasta persoana impozabila nu s-ar fi identificat in scopuri de taxa pe valoarea adaugata inainte de utilizarea respectivelor bunuri pentru activitatea sa supusa la plata acestei taxe.
____________

[sursa: curia.europa.eu]

- Publicitate -