Codul Fiscal – TITLUL X Dispozitii finale – Cuprins pe Articole

52

Art. 297 Data intrarii in vigoare a Codului fiscal                                                           articolele se vor afisa in ferestre noi
Art. 298 Abrogarea actelor normative

afiseaza Cuprinsul pe Titluri sau Cuprinsul pe Titluri, Capitole si Articole

- Publicitate -