1. OMEF nr. 2036/2008 din 01 iulie 2008
ORDIN al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili

2. OMEF nr. 2142/2008 din 11 iulie 2008
ORDIN al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea si completarea Procedurii privind stingerea creantelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, aprobata prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 486/2007

- Publicitate -

3. OMEF nr. 2212/2008 din 21 iulie 2008
ORDIN al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea precizarilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, referitoare la achizitionarea documentelor administrative de insotire, documentelor de insotire simplificate si aprobarea notelor de comanda aferente marcajelor utilizate pentru marcarea produselor accizabile

4. OMEF nr. 2219/2008 din 21 iulie 2008
ORDIN al ministrului economiei si finantelor privind stabilirea personalului imputernicit sa constate contraventii si sa aplice amenzile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991

5. OMEF nr. 2282/2008 din 30 iulie 2008
ORDIN al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor

- Publicitate -