ANAF: Masuri de simplificare pentru operatiunile pluripartite de lucrari asupra bunurilor mobile corporale din UE

483

Masuri de simplificare pentru operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporaleart. 128 alin. (10) si OMFP 1823/2007
FOARTE IMPORTANT! De regula, atunci cand bunurile provin din alt Stat Membru si sunt supuse in Romania unor lucrari de prelucrare sau altor lucrari asupra bunurilor mobile corporale, serviciile nu sunt impozabile in Romania, daca beneficiarul transmite un cod valabil de TVA din alt Stat Membru si bunurile sunt transportate direct in afara Romaniei, fara alte opriri temporare la alte persoane care sa efectueze prelucrari suplimentare.
Singura situatie in care beneficiarul acestor prestari nu va fi obligat sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania este cea in care bunurile sunt transportate inapoi in statul din care au provenit.
În acest caz, din punctul de vedere al circulatiei bunurilor, se considera ca in Romania nu are loc o achizitie intracomunitara asimilata.
Totusi, masurile de simplificare deroga de la aceste reguli, daca urmatoarele conditii sunt indeplinite:
a) contractorul principal:
1. este inregistrat in Statul sau Membru in scopuri de TVA;
2. nu are un cod de inregistrare in scopuri de TVA in Statul Membru in care sunt realizate efectiv lucrarile asupra bunurilor mobile corporale;
3. transmite codul sau de inregistrare in scopuri de TVA partii/partilor cocontractante;
b) ceilalti operatori economici implicati sunt persoane impozabile din perspectiva TVA;
c) produsele prelucrate se vor intoarce in Statul Membru al contractorului principal.

În scopul aplicarii masurilor de simplificare, nu se considera loc de sosire locul unei opriri provizorii in vederea efectuarii anumitor lucrari asupra bunurilor, dar se va considera ca locul de sosire este intotdeauna Statul Membru al contractorului principal. În acest fel, se mareste, practic, numarul persoanelor care pot interveni efectuand lucrari asupra acestor bunuri in Romania si care pot sa nu impoziteze in Romania serviciile facturate catre beneficiar. Exista chiar si situatia in care o vanzare de bunuri efectuata de un vanzator din Romania va fi considerata drept livrare intracomunitara, desi bunurile nu sunt transportate direct in alt Stat Membru, daca bunurile sunt transportate initial tot in Romania, la destinatia indicata de contractorul principal, in vederea prelucrarii de catre o alta persoana. În mod obisnuit, fara aplicarea masurilor de simplificare, nu poate fi considerata livrare intracomunitara vanzarea de bunuri in Romania catre o persoana din strainatate si care apoi sunt date spre prelucrare tot in Romania.
Pe scurt, masurile de simplificare se refera atat la situatiile in care un contractor nestabilit in Romania nu va fi obligat sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, cat si la situatiile in care mai multi prestatori din Romania nu vor impozita in Romania serviciile facturate catre acelasi contractor sau un vanzator din Romania va aplica scutirea de TVA specifica livrarilor intracomunitare pentru bunurile cumparate de un contractor nestabilit in Romania care trimite bunurile spre prelucarare pe teritoriul Romaniei.
A. Situatii in care nu se aplica masuri de simplificare
1. Bunuri transportate din Romania catre alt stat membru UE, pentru procesare, si care nu sunt reexpediate in Romania dupa procesare
În aceasta situatie, au loc doua operatiuni:
(i) Transfer de bunuri:
Daca, dupa prelucrare, bunurile nu sunt reexpediate in Romania, ci sunt livrate de clientul lucrarilor in celalalt Stat Membru, sunt exportate sau livrate in alt Stat Membru decat Romania, in principiu, clientul din Romania trebuie sa transfere materiile prime in Statul Membru in care a avut loc procesarea. Transferul din Romania va fi scutit de TVA, daca persoana din Romania care a efectuat aceasta livrare intracomunitara asimilata este inregistrata in scopuri de TVA in alt Stat Membru.
Concomitent, va realiza o achizitie intracomunitara asimilata in celalalt Stat Membru (in care are loc procesarea). Din aceste motive, clientul din Romania trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in Statul Membru in care are loc procesarea.
(ii) Serviciu de procesare:
Locul serviciului de procesare este, in acest caz, celalalt Stat Membru, iar persoana obligata la plata TVA este, in principiu, prestatorul. Daca insa bunurile parasesc statul in care a avut loc procesarea, iar clientul comunica un cod de TVA din Romania, locul serviciului va fi Romania, iar persoana obligata la plata TVA va fi clientul din Romania. În fapt, in acest caz, beneficiarul poate sa comunice un cod din orice alt Stat Membru si va fi obligat la plata TVA in statul respectiv.
2. Bunuri transportate din alt stat membru UE in Romania, pentru procesare, si care nu sunt reexpediate in statul de origine dupa procesare.
În aceasta situatie, au loc doua operatiuni:
(i) Achizitie intracomunitara asimilata:
Daca, dupa procesare, bunurile nu revin in celalalt Stat Membru, ci sunt livrate de catre client in Romania, sunt exportate sau sunt livrate in alt Stat Membru decat cel al clientului, clientul din celalalt Stat Membru trebuie sa transfere materiile prime in Romania, unde a avut loc procesarea.
Clientul trebuie sa efectueze o livrare intracomunitara asimilata care, in principiu, este scutita de TVA in celalalt Stat Membru. Concomitent, va realiza si o achizitie intracomunitara asimilata in Romania (unde are loc procesarea), pentru care este persoana obligata la plata TVA. Din aceste motive, clientul trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania.
(ii) Serviciu de procesare:
Locul serviciului de procesare este, in acest caz, Romania, iar persoana obligata la plata TVA este, in principiu, prestatorul. Daca insa bunurile parasesc Romania, dupa procesare, iar clientul comunica un cod de TVA din orice alt Stat Membru decat Romania, locul serviciului va fi statul care a emis acest cod, in Romania fiind neimpozabil.
B. Cazuri in care se aplica masuri de simplificare
Cazul 1
– Date initiale:
– A (contractor principal), persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA in Statul Membru 2 (SM2), cumpara materiale de la B din Statul Membru 1 (SM1).
– A dispune trimiterea bunurilor catre C in SM1 pentru procesare.
– Produsele finite sunt trimise de la C din SM1 catre A din SM2.
– A le comunica lui B si lui C codul sau de TVA din SM2.
caz1-brosura-infoTVA5-masuri-de-simplificare

Rezolvare, cu masuri de simplificare:
– Livrare de materiale de la B la A: se considera ca B efectueaza o livrare intracomunitara scutita in SM1, iar A o achizitie intracomunitara taxabila in SM2.
– Lucrari asupra bunurilor mobile corporale efectuate de C in beneficiul lui A, bunurile procesate fiind transportate in afara SM1: prestarea de servicii de catre C are loc in SM2 (adica Statul Membru care a emis codul de inregistrare in scopuri de TVA lui A, clientul lui C).
Daca presupunem ca SM1 este Romania, rezulta ca:
– B realizeaza, aplicand masurile de simplificare, o livrare intracomunitara scutita catre A, desi bunurile nu parasesc Romania decat dupa prelucrare. B va trebui sa justifice scutirea de TVA a acestei livrari intracomunitare cu facturi fiscale pe care va inscrie codul de TVA al lui A, cu documentul de transport atunci cand bunurile prelucrate vor parasi Romania cu destinatia SM2 si contractul din care sa rezulte ca este o operatiune multilaterala si C are contract cu acelasi contractor principal A.
– C va trebui sa inregistreze bunurile in Registrul bunurilor primite, iar dupa prelucrare va emite facturi fiscale catre A. Serviciile lui C vor fi neimpozabile in Romania si se vor facturi fiscale fara TVA, intrucat bunurile parasesc Romania dupa prelucrare si C inscrie pe facturi fiscale codul de TVA din SM2 al lui A.
– A nu va fi obligat sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania.
Daca presupunem ca Romania este SM2:
– A, contractorul principal, trebuie, in primul rand, sa verifice daca SM1 aplica masurile de simplificare, deoarece, in caz contrar, va trebui sa se inregistreze in scopuri de TVA in acel Stat Membru. Daca SM1 aplica masurile de simplificare, A nu va avea obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA in acel stat.
– A va declara in Romania o achizitie intracomunitara a materiilor prime cumparate de la B, desi bunurile vor sosi in Romania dupa prelucrare.
– A va tine un Registru al nontransferurilor in care va inscrie bunurile cumparate si date spre prelucrare in SM1.
– La primirea facturii pentru prestare de servicii emisa de C, serviciul fiind impozabil in Romania, A va calcula taxa aferenta si o va inscrie in decontul de TVA ca taxa colectata si ca taxa deductibila.
– La sosirea bunurilor prelucrate in Romania se va descarca in Registrul nontransferurilor.
Cazul 2 – Date initiale:
– A (contractorul principal), persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA in Statul Membru 2 (SM2), cumpara materiale de la B din Statul Membru 1 (SM1).
– A dispune trimiterea bunurilor catre C din Statul Membru 3 (SM3), pentru procesare.
– Produsele finite sunt trimise de la C din SM3 catre A din SM2.
– A le comunica lui B si C codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din SM2.
caz2-brosura-infoTVA5-masuri-de-simplificare

Rezolvare, cu masuri de simplificare:
– Livrare de materiale de la B la A: se considera ca B efectueaza o livrare intracomunitara scutita in SM1 si A o achizitie intracomunitara taxabila in SM2.
– Lucrari asupra bunurilor mobile corporale efectuate de C in beneficiul lui A, dupa care bunurile procesate sunt transportate in afara SM3: prestarea de servicii de catre C are loc in SM2 (adica Statul Membru care a acordat codul de inregistrare in scopuri de TVA lui A, clientul lui C).
Daca presupunem ca Romania este SM1:
– B efectueaza o livrare intracomunitara care, chiar si fara aplicarea masurilor de simplificare, este scutita, fiind indeplinite cele doua conditii de baza: A a transmis codul sau de TVA din SM2 si bunurile au fost transportate in alt Stat Membru (SM3).
– Din punctul de vedere al lui A, nu se pune problema obligatiei de a se inregistra in Romania, chiar si fara masuri de simplificare.
Daca presupunem ca Romania este SM3:
– C va trebui sa inregistreze bunurile in Registrul bunurilor primite, iar dupa prelucrare va emite facturi fiscale catre A. Serviciile lui C vor fi neimpozabile in Romania si se vor facturi fiscale fara TVA, intrucat bunurile parasesc Romania dupa prelucrare si C inscrie pe facturi fiscale codul de TVA din SM2 al lui A. Din perspectiva lui C, chiar si fara aplicarea masurilor de simplificare, tratamentul fiscal este acelasi.
– A transporta bunuri in Romania din SM1, iar dupa prelucrare bunurile sunt transportate in SM2.
În mod normal, ar fi trebuit sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania pentru a declara achizitia intracomunitara a bunurilor cumparate din SM1 si livrarea intracomunitara asimilata (transferul) a bunurilor prelucrate din Romania in SM2. Prin aplicarea masurilor de simplificare, A nu va fi obligat sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, daca face dovada ca a cumparat bunurile din SM1 in vederea prelucrarii in Romania, iar dupa prelucrare bunurile vor transportate in SM2.
Daca presupunem ca Romania este SM2:
– A, contractorul principal, trebuie, in primul rand, sa verifice daca SM3 aplica masurile de simplificare, deoarece, in caz contrar, va trebui sa se inregistreze in scopuri de TVA in acel Stat Membru. Daca SM3 aplica masurile de simplificare, A nu va avea obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA in acel stat, se va considera ca realizeaza un nontransfer.
– A va declara in Romania o achizitie intracomunitara a materiilor prime cumparate de la B (SM1), desi bunurile vor pleca in SM3 pentru prelucrare, dupa care vor sosi in Romania.
– A va trebui sa tina un Registru al nontransferurilor in care sa inscrie bunurile transportate din SM1 in SM3, pentru prelucrare.
– La primirea facturii emise de C pentru serviciul prestat, serviciul fiind impozabil in Romania, A va calcula TVA-ul aferent si il va inscrie in decontul de TVA ca taxa colectata si ca taxa deductibila.
– La sosirea bunurilor prelucrate in Romania, se va descarca in Registrul nontransferurilor.
Cazul 3 – Date initiale:
– A (contractorul principal), persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA in Statul Membru 2 (SM2), transporta materiale lui B din Statul Membru 1 (SM1).
– B presteaza servicii constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale in beneficiul lui A.
– Produsele semifinite sunt trimise lui C din SM1, pentru procesare, dupa care produsele finite sunt trimise de la C din SM1 catre A din SM2.
– A le comunica lui B si C codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din SM2.
caz3-brosura-infoTVA5-masuri-de-simplificare

Rezolvare, cu masuri de simplificare:
– Transportul materialelor de la A din SM2 la B in SM1: A efectueaza un nontransfer de bunuri.
– Lucrari asupra bunurilor mobile corporale efectuate de B in beneficiul lui A, produsele semifinite fiind apoi transportate de la B la C pentru o prelucrare suplimentara: prestarea de servicii de catre B si C are loc in SM2 (adica Statul Membru care i-a acordat codul de inregistrare in scopuri de TVA lui A, cod pe care acesta l-a transmis lui B si lui C).
Daca presupunem ca Romania este SM1:
– B realizeaza lucrari asupra bunurilor mobile corporale, care au locul in SM2, Statul Membru din care A a comunicat cod de TVA. Numai prin aplicarea masurilor de simplificare B poate facturi fiscale fara TVA, intrucat bunurile nu sunt transportate direct in afara Romaniei dupa prelucrare, ci la locatia lui C, care va efectua o prelucrare suplimentara. Desi se va scurge o perioada de timp pana la obtinerea de catre B a dovezii transportului produsului finit in afara Romaniei, totusi acesta nu va fi obligat sa aplice TVA pentru serviciul facturat. În acest sens, este necesar sa se prevada in contract perioada de timp necesara obtinerii acestei dovezi.
– B va emite o factura fara TVA catre A, mentionand ca operatiunea este neimpozabila in Romania.
– C realizeaza, de asemenea, lucrari asupra bunurilor mobile corporale care au locul in SM2, Statul Membru din care A a comunicat cod de TVA. {i fara aplicarea masurilor de simplificare, C va aplica acelasi tratament fiscal. Daca, dupa prelucrarea realizata de C, bunurile se intorc la locatia lui B si, de acolo, vor fi transportate in afara Romaniei, atunci C va fi in situatia mentionata mai sus a lui B.
– C va emite o factura fara TVA catre A, mentionand ca operatiunea este neimpozabila in Romania.
– Atat B, cat si C, vor evidentia bunurile primite spre prelucrare in Registrul bunurilor primite.
– A realizeaza un nontransfer din Romania atunci cand transporta bunurile in SM2, doar prin aplicarea masurilor de simplificare.
Daca presupunem ca Romania este SM2:
– A, contractorul principal, trebuie, in primul rand, sa verifice daca SM1 aplica masurile de simplificare, deoarece, in caz contrar, va trebui sa se inregistreze in scopuri de TVA in acel Stat Membru.
– A va tine un Registru al nontransferurilor in care va inscrie bunurile transportate din Romania si date spre prelucrare in SM1 lui B si lui C.
– La primirea facturilor pentru prestari de servicii emise de B si de C, serviciile fiind impozabile in Romania, A va calcula TVA-ul aferent si il va inscrie in decontul de TVA ca taxa colectata si ca taxa deductibila.
– La sosirea bunurilor prelucrate in Romania, se va descarca in Registrul nontransferurilor.
Este una din schemele de simplificare cel mai des intalnite. Daca, in Romania, exista mai multi cocontractori, acestia vor putea considera ca serviciile sunt neimpozabile in Romania, daca fiecare parte cocontractanta va putea dovedi ca a facturat catre contractorul principal care a furnizat un cod de TVA din alt Stat Membru si ca produsul finit obtinut in urma unor prelucrari succesive a parasit Romania. Desigur ca numai de la locatia uneia din partile cocontractante din Romania produsul finit va parasi Romania, motiv pentru care este necesar sa existe o intelegere intre partile contractante, astfel incat fiecare sa fie in masura sa cunoasca destinatia pe care o va avea produsul finit si sa poata sa prezinte dovada transportului acestuia in afara Romaniei.
Cazul 4 – Date initiale:
– A (contractorul principal), persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA in Statul Membru
2 (SM2), transporta materiale din SM2 in Statul Membru 1 (SM1), unde vor fi prelucrate de B.
– Dupa prelucrarea realizata de B, A dispune trimiterea bunurilor catre C din Statul Membru 3 (SM3), pentru o prelucrare suplimentara.
– Produsele finite sunt trimise de la C din Statul Membru 3 catre A in Statul Membru 2.
– A le comunica lui B si C codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din Statul Membru 2.
caz4-brosura-infoTVA5-masuri-de-simplificare

Rezolvare, cu masuri de simplificare:
– Transportul materialelor de catre A din SM2 in SM1: A efectueaza un nontransfer de bunuri.
– Lucrari asupra bunurilor mobile corporale efectuate de B in beneficiul lui A, dupa care materialele sunt transportate din SM1 in SM3: prestarea de servicii de catre B in SM1 are loc in SM2 (adica Statul Membru care i-a acordat codul de inregistrare in scopuri de TVA lui A, cod pe care acesta l-a transmis lui B).
Daca presupunem ca Romania este SM1:
– B va trebui sa inregistreze bunurile in Registrul bunurilor primite, iar dupa prelucrare va emite facturi fiscale catre A. Serviciile lui B vor fi neimpozabile in Romania si se vor facturi fiscale fara TVA, intrucat bunurile parasesc Romania dupa prelucrare si B inscrie pe facturi fiscale codul de TVA din SM2 al lui A. Din perspectiva lui B, chiar si fara aplicarea masurilor de simplificare, tratamentul fiscal este acelasi.
– Deoarece A nu transporta bunurile inapoi in SM2 dupa prelucrare, ci le transporta in SM3, in mod normal, ar fi trebuit sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania pentru a declara achizitia intracomunitara a materialelor transportate din SM1 si livrarea intracomunitara asimilata (transferul) a bunurilor semiprelucrate din Romania in SM3. Prin aplicarea masurilor de simplificare, A nu va fi obligat sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, se considera ca realizeaza doar un nontransfer, daca face dovada ca, dupa prelucrarea in Romania si in SM3, bunurile vor fi transportate in SM2. În acest scop, A va tine in SM2 un Registru al nontransferurilor in care va inregistra transportul bunurilor in SM2 si in SM3.
Daca presupunem ca Romania este SM3:
– C va trebui sa inregistreze bunurile in Registrul bunurilor primite, iar dupa prelucrare va emite facturi fiscale catre A. Serviciile lui C vor fi neimpozabile in Romania si se vor facturi fiscale fara TVA, intrucat bunurile parasesc Romania dupa prelucrare si C inscrie pe facturi fiscale codul de TVA din SM2 al lui A. Din perspectiva lui C, chiar si fara aplicarea masurilor de simplificare, tratamentul fiscal este acelasi.
– A realizeaza un nontransfer din Romania atunci cand transporta produsele finite in SM2, prin aplicarea masurilor de simplificare. Fara aplicarea masurilor de simplificare ar fi trebuit ca A sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania pentru a declara achizitia intracomunitara a produselor semiprelucrate transportate din SM1 si livrarea intracomunitara asimilata (transferul) a bunurilor semiprelucrate din Romania in SM2.
Daca presupunem ca Romania este SM2:
– A, contractorul principal, trebuie, in primul rand, sa verifice daca SM1 si SM3 aplica masurile de simplificare, deoarece, in caz contrar, va trebui sa se inregistreze in scopuri de TVA in acele State Membre.
– Daca SM1 si SM3 aplica masurile de simplificare, A nu va avea obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA in acele State Membre, considerand ca realizeaza doar nontransferuri ale bunurilor.
– A va tine in Romania evidenta bunurilor transportate succesiv din SM1 in SM3 si din SM3 in Romania, cu ajutorul Registrului nontransferurilor.
– La primirea facturilor de prestari de servicii emise de B si de C, serviciile fiind impozabile in Romania, A va calcula TVA-ul aferent si il va inscrie in decontul de TVA, ca taxa colectata si ca taxa deductibila.
– La sosirea bunurilor prelucrate in Romania, se va descarca in Registrul nontransferurilor.
Cazul 5 – Date initiale:
– A (contractorul principal), persoana impozabila inregistrata
in scopuri de TVA in Statul Membru 2 (SM2), ii expediaza materiale lui B din Statul Membru 1, pentru efectuarea unor lucrari de prelucrare.
– B ii subcontracteaza lucrarile (integral sau partial) lui C din Statul Membru 1 (SM1).
– Produsul finit este trimis din SM1 lui A din SM2.
– A ii comunica lui B codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din SM2;
– B ii comunica lui C codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din SM1.
caz5-brosura-infoTVA5-masuri-de-simplificare

Rezolvare, cu masuri de simplificare:
– Mutarea materialelor de la A din SM2 in SM1: A efectueaza un nontransfer de bunuri.
– Lucrari asupra bunurilor mobile corporale efectuate de B in beneficiul lui A, materialele fiind transportate in final din SM1 in SM2: prestarea de servicii de catre B are loc in SM2 (adica Statul Membru care i-a acordat codul de inregistrare in scopuri de TVA lui A, cod pe care acesta l-a transmis lui B).
– Lucrari asupra bunurilor mobile corporale efectuate de C in beneficiul lui B: prestarea de servicii de catre C are loc in SM1 (adica Statul Membru in care lucrarile se realizeaza efectiv), nefiind indeplinita una din conditii, respectiv C factureaza bunurile catre un client care nu-i comunica un cod de TVA din alt Stat Membru, chiar daca ulterior bunurile prelucrate parasesc Romania.
– Transportul produselor finite din SM1 in SM2: A efectueaza un nontransfer de bunuri.
Daca presupunem ca Romania este SM1:
– B realizeaza lucrari asupra bunurilor mobile corporale care au locul in SM2, statul membru din care A a comunicat cod de TVA. Numai prin aplicarea masurilor de simplificare, B poate facturi fiscale fara TVA, intrucat bunurile nu sunt transportate direct in afara Romaniei dupa prelucrare, ci la locatia lui C, care va efectua o prelucrare suplimentara. Desi se va scurge o perioada de timp pana la obtinerea de catre B a dovezii transportului produsului finit in afara Romaniei, totusi acesta nu va fi obligat sa aplice TVA pentru serviciul facturat. În acest sens este necesar sa se prevada in contract perioada de timp necesara obtinerii acestei dovezi.
– B va emite o factura fara TVA catre A, mentionand ca operatiunea este neimpozabila in Romania.
– C, fiind subcontractorul lui B (a se observa ca nu are relatie contractuala cu contractorul principal, A) realizeaza, de asemenea, lucrari asupra bunurilor mobile corporale care au locul in SM1, locul prestarii efective.
– C va emite o factura cu TVA catre B, chiar daca, ulterior prelucrarii, bunurile ar parasi Romania de la locatia sa sau ar fi transportate initial la locatia lui B si apoi ar fi transportate in afara Romaniei.
– Numai B are obligatia sa inscrie bunurile in Registrul bunurilor primite.
– A realizeaza un nontransfer din Romania atunci cand transporta bunurile in SM2, prin aplicarea masurilor de simplificare, avand in vedere ca acesta ar putea sa nu stie ca exista unul sau mai multi subcontractori in Romania, care nu sunt angajati de A.
Daca presupunem ca Romania este SM2:
– A va tine un Registru al nontransferurilor in care va inscrie materialele trimise spre prelucrare in SM1.
– La primirea facturii pentru prestare de servicii emise de B, serviciul fiind impozabil in Romania, A va calcula TVA-ul aferent si il va inscrie in decontul de TVA, ca taxa colectata si ca taxa deductibila.
– La sosirea bunurilor prelucrate in Romania, se va descarca in Registrul nontransferurilor.
Cazul 6 – Date initiale:
– A (contractorul principal), persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA in Statul Membru 2 (SM2), ii expediaza materiale lui B din Statul Membru 1 (SM1).
– B subcontracteaza lucrarile (integral sau partial) lui C din Statul Membru 3 (SM3), iar bunurile circula din SM1 in SM3.
– Produsul finit este trimis direct din SM3 lui A din SM2.
– A ii comunica lui B codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din SM2.
– B ii comunica lui C codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din SM1.

caz6-brosura-infoTVA5-masuri-de-simplificare

Rezolvare, cu masuri de simplificare:
– Transportul materialelor de la A din SM2 in SM1: A efectueaza un nontransfer de bunuri in SM2.
– Lucrari asupra bunurilor mobile corporale efectuate de B in beneficiul lui A, materialele fiind transportate din SM1 in SM3: prestarea de servicii de catre B are loc in SM2 (adica Statul Membru care i-a acordat codul de inregistrare in scopuri TVA lui A, cod pe care acesta l-a transmis lui B).
– Transportul materialelor din SM1 in SM3: A efectueaza un nontransfer de bunuri in SM1.
– Lucrari asupra bunurilor mobile corporale efectuate de C in beneficiul lui B: prestarea de servicii de catre C (subcontractorul lui B) are loc in SM1 (adica Statul Membru care i-a acordat codul de inregistrare in scopuri de TVA lui B, cod pe care acesta l-a transmis lui C).
– Transportul produselor finite din SM3 in SM2: A efectueaza un nontransfer de bunuri in SM3.
Daca presupunem ca Romania este SM1:
– B realizeaza lucrari asupra bunurilor mobile corporale care au locul in SM2, Statul Membru din care A a comunicat cod de TVA. B va emite o factura fara TVA catre A, mentionand ca operatiunea este neimpozabila in Romania. Şi fara aplicarea masurilor de simplificare, B poate facturi fiscale fara TVA, intrucat bunurile sunt transportate direct in afara Romaniei dupa prelucrare.
– B va primi o factura fara TVA de la C, subcontractorul sau, caruia i-a transmis codul sau de TVA din Romania. Va calcula TVA-ul aferent pe care-l va inscrie ca taxa colectata si ca taxa deductibila in decontul de TVA.
– B va evidentia bunurile in Registrul bunurilor primite.
– A realizeaza un nontransfer din Romania in SM3, unde bunurile vor fi transportate pentru o prelucrare suplimentara, la locatia lui C. De altfel, este singura situatie in care este necesara aplicarea masurilor de simplificare pentru acest caz, deoarece bunurile nu se intorc direct in SM2, ci initial sunt transportate in SM3. A nu va fi obligat sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania pentru a declara achizitia intracomunitara asimilata a materialelor si livrarea intracomunitara asimilata (transferul) a produselor semifinite sau materialelor in SM3.
Daca presupunem ca Romania este SM3:
– C, fiind subcontractorul lui B (a se observa ca nu are relatie contractuala cu contractorul principal, A) realizeaza lucrari asupra bunurilor mobile corporale, care au locul in SM1, Statul Membru din care B a comunicat cod de TVA. C va emite o factura fara TVA catre B si are obligatia sa inscrie bunurile in Registrul bunurilor primite.
– A realizeaza un nontransfer din Romania atunci cand transporta bunurile in SM2, prin aplicarea masurilor de simplificare.
Daca presupunem ca Romania este SM2:
– A va tine un Registru al nontransferurilor in care va inscrie bunurile date spre prelucrare in SM1.
– La primirea de catre A a facturii pentru prestare de servicii emisa de B, serviciul fiind impozabil in Romania, va calcula TVA-ul aferent si il va inscrie in decontul de TVA, ca taxa colectata si ca taxa deductibila.
– La sosirea bunurilor prelucrate in Romania, se va descarca in Registrul nontransferurilor.
– Nu este obligatorie inscrierea in Registrul bunurilor primite a bunurilor transportate din SM1 in SM3, deoarece A ar putea sa nu stie ca exista un subcontractor al lui B in alt Stat Membru.
În toate situatiile, se va considera ca partile contractante din Romania realizeaza lucrari asupra bunurilor mobile corporale, desi vor incorpora in produsul finit bunuri proprii. Nu se vor declara doua operatiuni, respectiv o prestare de servicii pentru manopera si o livrare intracomunitara pentru bunurile incorporate. Se va declara numai o prestare de servicii, bunurile incorporate fiind inscrise in situatii de lucrari si contravaloarea lor fiind cuprinsa in valoarea prestarii de servicii.

sursa: brosura info TVA (aprilie 2008) ANAF –  Masuri de simplificare

- Publicitate -