ORDONANTA nr. 51/1997 din 28 august 1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing
1997 – Publicare in MOf. nr. 224/30-08-1997: text act via cdep.ro
1998 – Aprobare cu modificari prin: LEGEA nr.90/1998
1999 – Modificata de: LEGEA nr.99/1999 (sunt modificate: art.1, art.3, art.4, art.5, art.7, art.8, art.9, art.10, art.11-14, art.15 lit.a, b, c, art.16 alin.2, art.24, art.25; se introduce art.11 si 12, cap.I1 cu art.31-33, art.241 si 242; abroga art.6, art.16 alin.3)
2000 – Republicare in MOf. nr. 9/12-01-2000: text act via cdep.ro
2003 – Modificata de: LEGEA nr. 571/2003 (sunt abrogate: lit. e) si f) ale art. 2)
2004 – Modificata de: LEGEA nr. 533/2004 (sunt modificate: art. 9 lit. b) si c), art. 17; introduce alin. (3) la art.1, lit. d1) la art. 2, art.81)
2006 – Modificata de: LEGEA nr. 287/2006 (sunt modificate: art.1 alin.(1) si alin.(2), art.2 lit.c) si d), art.3, art.4, art.5, art.6 alin.(1) si (2), art.7, art.8, art.9, art.10 partea introductiva si lit.a), c), d), e), g), h) si i), art.12 partea introductiva si lit.a), art.13, art.14, art.15, art.16, art.17, art.18, art.19 alin.(2), art.20, art.21, art.22, art.23, art.24, art.26, art.27; introduce alin.(11) la art.1, alin.(3) la art.19, cap.V1 dupa art.19 cu art.191, art.28, dispune republicarea)
2006-08-12 – Versiune consolidata: OG-51-1997-leasing-operatiuni-societati-Vconsolidata-12-08-2006.pdf >>> fisa act via cdep.ro

ORDONANTA nr. 28/2006 din 26 ianuarie 2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale (Titlul I Dispozitii privind activitatea de creditare desfasurata de institutii financiare nebancare)
2006 – Publicare in MOf. nr. 89/31-01-2006
2006 – Modifica pe: LEGEA nr.129/1998, OUG. nr.28/1999, OG nr.29/2004, OUG nr. 11/2004, LEGEA nr. 359/2004, LEGEA nr. 389/2004, OG nr. 10/2005, LEGEA nr. 56/2005, OUG nr. 48/2005, OG nr. 41/2005, OG nr. 53/2005, OUG nr. 179/2005, L. nr.379/2005,  OUG nr. 198/2005
2006 – Aprobare cu modificari prin: LEGEA nr. 266/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale (sunt modificate art. 4 lit. a) si h), art. 6, art. 7 alin. (3), art. 8, art. 9 lit. c) si d), art. 10, art. 11 lit. b), art. 12 partea introductiva si lit. a), art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (2) si (4), art. 16, art. 18 alin. (1), art. 23 alin. (2) partea introductiva si lit. g), art. 25 alin. (1), art. 28 alin. (2), art. 28 alin. (4) lit. d), art. 29 alin. (1), art. 32, art. 33, art. 37 alin. (1), art. 42 alin. (2), art. 45 alin. (1), art. 46, art. 52 alin. (2) lit. d), art. 55, titlul cap. VIII, art. 56 alin. (2), art. 59, art. 60 alin. (1), art. 61 alin. (5), art. 63 alin. (1) si (3), art. 66 alin. (2) si (3), art. 67, art. 70 alin. (3), art. IV din sect. a 3-a a partii a II-a, art. XVI pct. 3 din sect. a 13-a a partii a II-a; introduce lit. e1) la art. 7 alin. (1), alin. (3) la art. 25, art. 581, alin. (3) la art. 60, alin. (6) la art. 61, alin. (11) la art. 62, alin. (11) si (31) la art. 63, alin. (21) si (4) la art. 66, titlul III1 cu art. 751, sectiunea a 14-a cu art. XVIII dupa art. XVII a sect. a 13-a a partii a II-a; abroga art. 28 alin. (4) lit. e), art. 69 alin. (2))
2006-07-08 – Versiunea consolidata: OG-28-2006-reglementare-masuri-financiare-fiscale-Vconsolidata-08-07-2006.pdf >>> fisa act via cdep.ro

LEGEA nr. 99/1999 din 26 mai 1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice (Titlul VI Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare)
1999 – Publicare in: MOf. nr. 236/27-05-1999 text act via cdep.ro
1999 – Abroga: OUG nr.58/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizarii si lichidarii judiciare
1999- Modifica pe: DECRET /1865, DECRET- LEGE nr. 1233/1887, LEGEA nr. 31/1990 , LEGEA nr. 94/1992 (abrogata prin OUG nr. 43/2006), LEGEA nr.64/1995 (abrogata prin LEGEA nr.85/2006), OUG nr. 10/1997 (abrogata prin LEGEA nr.469/2002), OG nr. 51/1997, OUG nr. 88/1997
1999 – Promulgata de: DECRET nr. 181/1999
1999 – Modificata de: OG nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv (inceteaza la 1 ian 2000 atributiile Curtii de Conturi in domeniul controlului financiar preventiv, asa cum este reglementat prin prevederile art. I pct. 3, 4, 10, 11 si 21 din L. nr. 99/1999)
2000 – Modificata de: OG nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (abroga art. 45-48, art. 51-52 din titlul VI)
2000 – Modificata de: OUG nr. 296/2000 privind infiintarea Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului (abrogata prin OUG nr.23/2004) (inlocuieste sintagma „Fondul Proprietatii de Stat” cu sintagma „Autoritatea pentru Privatizarea si Administrarea Participatiilor Statului”)
2003 – Modificata de: LEGEA nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei ( modifica din Titlul VI art.2 lit. a) si c), art.6 alin. (5) lit. g) si h), art. 10 alin. (1), art. 15, art. 24 alin. (1), art. 26 alin. (1), art. 28, art. 36 alin. (1), art. 57 alin. (2), art. 68 alin. (2), art. 71 alin. (3), art. 75 alin. (1), art. 80 alin. (1), art. 82 alin. (1) si (2), art. 88 alin. (2), art. 91 alin. (1), art. 92 alin. (1), art. 93 alin. (1) lit. b) si alin. (3), art. 94, art. 98 alin. (1); abroga din Titlul VI art. 6 alin. (5) lit. n), art. 86)
2003-04-21 – Versiunea consolidata: LEGEA-99-1999-masuri-pentru-accelerarea-reformei-Vconsolidata-21-04-2003.pdf >>> fisa act via cdep.ro

ORDINUL nr. 686/1999 din 25 iunie 1999 pentru aprobarea Normelor privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de leasing
2002 – Abrogat de: OMF nr. 1784/2002, totodata aborgat de OMFP nr. 1827/2003, totodata abrogat de OMFP 1752/2005

ORDINUL nr. 1752/2005 din 17 noiembrie 2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene
2008-01-14 – Versiune consolidata: vezi OMFP 1752/2005 – Reglementari contabile conforme cu directivele europene

- publicitate -

ORDINUL nr. 7982/2006 din 10 august 2006 privind aprobarea Documentului pentru regularizarea situatiei operatiunilor vamale deschise in baza prevederilor art. 27 alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr.51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
2006 – Publicare in: MOf. nr. 705/17-08-2006
2008 – Versiune initiala: .pdf

ORDINUL nr. 84/2007  din 17 ianuarie 2007 pentru aprobarea Masurilor unitare de aplicare a reglementarilor in domeniul taxelor vamale, taxei pe valoarea adaugata si accizelor datorate in vama in cazul operatiunilor de leasing aflate in derulare la data aderarii
2007-02-03 – Versiune initiala: vezi OMFP 84/2007 – Masuri unitare de aplicare pentru operatiunile de leasing la data aderarii

Reglementari fiscale din Codul fiscal: art. 7, art. 23, art. 24, art. 25, art. 128, art. 129, art. 133, art. 134^1, art. 141, art. 143, art. 49, art. 161, art. 161^1, art. 208, art. 210, art. 221^1, art. 253, art. 256, art. 261. cautare”leasing” in CodFiscal.net

Reglementari fiscale privind taxa pe poluare: vezi OUG nr. 50/2008, HG nr. 686/2008, OpANAF nr. 986/2008

Reglementari BNR privind institutiile financiare nebancare: http://www.bnro.ro/Ro/Legi/IFN/

1 COMENTARIU