Intrebare:
In cazul in care o persoana impozabila a atins sau depasit plafonul de scutire si nu a solicitat inregistrarea in scopuri de TVA in termenul prevazut in lege, aceasta trebuie sa plateasca taxa avand in vedere TVA colectata din care scade TVA deductibila aferenta perioadei cand ar fi trebuit sa solicite inregistrarea, sau numai TVA colectata, fara a se da dreptul la deducerea taxei pentru perioada respectiva?

Raspuns ANAF:
Potrivit art. 152 alin. (6)  din Codul fiscal, persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de afaceri, prevazuta la alin. (2), este mai mare sau egala cu plafonul de scutire în decursul unui an calendaristic, trebuie sa solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art.153, in termen de 10 zile de la data atingerii sau depasirii plafonului. Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei în care plafonul a fost atins sau depasit. Regimul special de scutire se aplica pâna la data înregistrarii în scopuri de TVA, conform art.153. Daca persoana impozabila respectiva nu solicita sau solicita înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul sa stabileasca obligatii privind taxa de plata si accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit sa fie înregistrat în scopuri de taxa, conform art.153.

Conform pct. 62 alin (2) din Normele de aplicare a Titlului VI din  Codul fiscal, in sensul art. 152  alin. (6) din Codul fiscal, în cazul în care persoana impozabila a atins sau a depasit plafonul de scutire si nu a solicitat înregistrarea conform art. 153 din Codul fiscal, în termenul prevazut de lege, organele fiscale competente vor proceda dupa cum urmeaza:
a) în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificata de organele fiscale competente înainte de înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi datorat-o daca ar fi fost înregistrata normal în scopuri de taxa conform art.153 din Codul fiscal, pe perioada cuprinsa între data la care persoana respectiva ar fi fost înregistrata în scopuri de taxa daca ar fi solicitat în termenul prevazut de lege înregistrarea si data identificarii nerespectarii prevederilor legale. Totodata organele de control vor înregistra din oficiu aceste persoane în scopuri de taxa conform art.153 alin. (7) din Codul fiscal;
b) în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificata dupa înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, organele fiscale competente vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi datorat-o daca ar fi fost înregistrata normal în scopuri de taxa conform art.153 din Codul fiscal, pe perioada cuprinsa între data la care persoana respectiva ar fi fost înregistrata în scopuri de taxa daca ar fi solicitat în termenul prevazut de lege înregistrarea si data la care a fost înregistrata.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, rezulta ca  valoarea taxei pe valoarea adaugata de plata, in cazul persoanelor care nu au solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege, este taxa  care ar fi fost colectata daca persoana ar fi fost inregistrata conform art.153 din Codul fiscal, pentru operatiuni taxabile realizate pe perioada cuprinsa intre data la care persoana   respectiva ar fi fost înregistrata în scopuri de taxa, daca ar fi solicitat în termenul prevazut de lege înregistrarea si data identificarii nerespectarii prevederilor legale. Totodata, precizam ca, potrivit  pct. 61 alin. (4) din normele  metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,   persoana respectiva are dreptul / obligatia de ajustare a TVA, aferente :
a) bunurilor aflate în stoc si serviciilor neutilizate în momentul trecerii la regimul normal de taxare;
b) bunurilor de capital definite la art. 149  alin. (1) din Codul fiscal, aflate înca în folosinta, în scopul desfasurarii activitatii economice în momentul trecerii la regimul normal de taxa, cu conditia ca perioada de ajustare a deducerii, prevazuta la art. 149 alin. (2) din Codul fiscal, sa nu fi expirat.

sursa: raspuns ANAF din data de 27 octombrie 2008

- Publicitate -