Intrebare:
Cand este exigibila taxa pe valoare adaugata din facturile de avans emise inainte de data incasarii avansului?

Raspuns ANAF:
Potrivit art. 134^2 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, prin derogare de la prevederile alin.(1), exigibilitatea taxei intervine la data emiterii unei facturi, inainte de data la care intervine faptul generator.
Conform art. 155 alin.(5) lit. l) din Codul fiscal, facturi fiscale trebuie sa contina data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data incasarii unui avans, cu exceptia cazului in care facturi fiscale este emisa inainte de data livrarii/prestarii sau incasarii avansului. Potrivit prevederilor art. 145 alin.(1) din Codul fiscal, dreptul de deducere al taxei ia nastere in momentul exigibilitatii taxei. Prevederile art. 134^2 alin.(2) lit. b) din Codul fiscal sunt aplicabile in situatia in care nicio factura nu a fost emisa anterior livrarii bunurilor/prestarii serviciilor.
Daca factura, chiar si de avans, este emisa anterior incasarii avansului si anterior livrarii bunurilor/prestarii serviciilor, atunci prevaleaza prevederile art. 134^2 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
Orice furnizor de bunuri/prestator de servicii ar avea obligatia  sa colecteze taxa pe valoarea adaugatala la data emiterii acestei facturi si, pe cale de consecinta, beneficiarul ar avea drept de deducere la acelasi moment in conformitate cu prevederile art. 145 alin.(1) din Codul fiscal.

sursa: raspuns ANAF din data de 27 octombrie 2008

- publicitate -