Sari la conținut

furnizare servicii de depozitar

Opinia Senatului ref. propunerea de modificare a Directivelor privind delegarea, administrarea riscului de lichiditate, raportarea în scopuri de supraveghere, furnizarea de servicii de depozitar şi de custodie şi iniţierea de împrumuturi de către fondurile de investiţii alternative

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 467 din 10 mai 2022 a fost publicată Hotărârea nr. 69/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2011/61/UE şi 2009/65/CE în ceea ce priveşte dis…

Exit mobile version