Serviciul online ANAF „Spaţiu privat virtual” a fost lansat în luna septembrie 2014, initial numai pentru contribuabilii persoane fizice din București-Ilfov, iar în decembrie 2014 a fost extins la nivel național.www_anaf_ro_InregPersFizicePublic_formularInregistrare

Prin acest serviciul online nou persoanele fizice pot consulta informaţi asupra obligaţiilor fiscale neplătite şi pot vizualiza decizia de impunere pentru anul 2013. De asemenea, accesând „Spaţiul privat virtual” se poate verifica dacă angajatorul a declarat contribuţiile de asigurări sociale. Cadrul legal: OUG 40/2014 care stabilește cadrul legal pentru comunicarea în format electronic între contribuabili și autoritățile fiscale și reglementează identificarea contribuabililor în mediul electronic și OMFP 1154/2014 prin care a fost stabilită procedura de comunicare între ANAF şi persoanele fizice, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Serviciul este disponibil la adresa pfinternet.anaf.ro

Începând cu luna aprilie 2015, serviciul online ANAF oferă următoarele servicii:

A. consultare următoarelor documente emise de organul fiscal şi comunicate contribuabilului 

- publicitate -

-Automat: Decizii de impunere anuală aferente veniturilor realizate începând cu anul 2013 şi emise după data de 1 septembrie 2014;

-La cererea contribuabilului: 1. Situaţia obligaţiilor fiscale de plată; 2. Nota obligațiilor de plată; 3. Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori; 4.registrul documentelor electronice comunicate în ultimii 2 ani

ANAF precizează că aplicația va permite comunicarea și următoarele documente și informații:

– cereri adresate de persoana fizică organului fiscal pentru obţinerea unor informaţii sau documente în legătură cu situaţia fiscală personală, cum ar fi: cerere de informaţii despre contribuţiile de asigurări sociale declarate de angajatori, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislaţiei fiscale şi altele asemenea;

– acte administrative fiscale, acte de executare şi alte acte emise de organul fiscal în executarea legii, cum ar fi: decizii de impunere, notificări, somaţii şi altele asemenea;

– documente sau acte emise de organul fiscal la cererea persoanei fizice, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit şi altele asemenea;

B. Depunerea declaratiei 200 – Declaraţie privind veniturile realizate din România de către persoanelor fizice care nu detin un certificat digital calificat.

Declaraţia privind veniturile realizate din Romania – Formular 200 – trebuie completată şi depusă ANUAL până la data de 25 mai al anului curent pentru anului fiscal anterior de către persoanele fizice care au realizat, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din următoarele activităţi: activităţi comerciale; profesii libere; drepturi de proprietate intelectuală; cedarea folosinţei bunurilor (chirii) cu titlu de activitate independentă (peste 5 contracte); cedarea folosinţei bunurilor (chirii); activităţi agricole care nu sunt impuse pe baza normelor de venit; operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract; transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; silvicultură și piscicultură.

Pentru a transmite declaraţii electronice prin intermediul SPV, trebuie să parcurgeţi următorii paşi:

1. Din secţiunea „Declaraţii” aflată pe coloana din stânga a paginii de pornire, selectaţi câmpul „Completare declaraţii”. Odată apărută declaraţia din formularul web, completaţi câmpurile cu grijă. În cazul în care doriţi să ataşaţi la declaraţie documente justificative, puteţi folosi butonul „Selectare fişier” din partea de jos a formularului.

2. După ce aţi completat declaraţia cu datele necesare daţi click pe butonul „Transmitere Date”.

3. Automat, datele dumneavoastră vor fi emise într-un format PDF semnat cu certificatul digital al MFP. Documentul îl veţi primi în secţiunea”Mesaje”.

4. Verificaţi încă o dată secţiunea „Mesaje”, pentru că la scurt timp după primirea documentului în format PDF, veţi fi anunţaţi printr-un nou mesaj că operaţiunea de completare şi depunere a declaraţiei a fost finalizată cu succes. Cel de-al doilea mesaj reprezintă dovada scrisă că declaraţia dumneavoastră a fost transmisă spre procesare autorităţilor fiscale.

Cum pot accesa serviciul online ANAF SPV? 

Accesul la serviciul online este permis numai contribuabililor înregistrați și autentificați. Autentificarea se realizează cu credentiale de tip user/parola, insotite de coduri de autentificare de unica folosinta OTP. Acest coduri OTP sunt generate automat de aplicație la fiecare autentificare și se trimit automat pe adresa de email utilizată la inregistrare.

Userul si parola se pot obține ONLINE, iar aprobarea contului  se poate opține astfel:

– aprobarea la ghișeu, care implică deplasarea la organul fiscal pentru certificarea datelor completate cu BI/CI original si copie si numarul de inregistrare,

– aprobarea ONLINE, prin completarea unui număr de înregistrare a unei deciziei emise de ANAF. Nu implică deplasarea la un sediu ANAF.

GHID ANAF – Înregistrare Spaţiu privat virtual tutorial vers. 06-04-2015

Alte versiuni: vers. 13-11-2014, vers. sept. 2014

Răspunsuri ANAF la întrebări frecvente

Se pot plăti impozitele prin ANAF-SPV?

În prezent, prin SPV nu se pot face plăţi, dar informaţiile cuprinse în documentele puse la dispoziţie prin SPV, de exemplu „Nota de plată a obligaţiilor”, vă facilitează efectuarea plăţii :
–prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o bancă din România, inclusiv serviciile de plată electronică oferite de aceasta;
– prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice,
– prin mandat poştal, la subunităţile poştale ale C.N. Poşta Română S.A.;
Dacă optaţi pentru plata în numerar la Trezoreria Statului folosiţi „Nota obligaţiilor de plată‟. Tipăriţi-o şi prezentaţi-o direct la ghişeul indicat al Trezorerie Statului, de luni până vineri, în cursul săptămânii în care a fost emisă.

 

GHID Inregistrarea in Spatiu Privat Virtual ANAF

GHID Utilizare in Spatiu Privat Virtual ANAF

 

20 COMENTARII

  1. Buna seara . Cum pot obtine „User si parola” pentru o persoana varstnica care nu este transportabila , fara a fi prezenta in fata functionarilor publici si pentru care nu am o decizie de impunere? Mentionez ca am nr de inregistrare online.
    Ma pot prezenta la oricare unitate ANAF din tata pentru autentificare sau numai la unitatea ANAF de care apartine contribuabilul ?