SPAȚIUL PRIVAT VIRTUAL: Declarația 200 privind veniturile realizate se poate depune ONLINE, fără semnătură electronică

18004

anaf_fiscÎncepând din 6 aprilie 2015, formularul 200 „Declarația privind veniturile realizate din România” se poate depune şi online, prin intermediul serviciului ANAF “Spaţiul privat virtual”. Serviciul este disponibil la adresa https://pfinternet.anaf.ro și pentru accesarea acestui serviciu online este necesară înregistrarea și autentificarea pe  site. Pentru depunerea declarației 200 prin SPV, NU trebuie semnătură electronică.

DETALII: Ghid de înregistrare și utilizare pe ANAF – Spațiul privat virtual.

Cine are obligația să depună Formularul 200?

“Declaraţia privind veniturile realizate din Romania” (formular 200) trebuie completată şi depusă ANUAL până la data de 25 mai al anului curent pentru anului fiscal anterior de către persoanele fizice care au realizat, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din următoarele activităţi:

 1. activităţi comerciale;
 2. profesii libere;
 3. drepturi de proprietate intelectuală;
 4. cedarea folosinţei bunurilor (chirii) cu titlu de activitate independentă (peste 5 contracte);
 5. cedarea folosinţei bunurilor (chirii);
 6. activităţi agricole care nu sunt impuse pe baza normelor de venit;
 7. operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract;
 8. transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
 9. silvicultură;
 10. piscicultură.

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei vor completa, în mod corespunzător, câte o anexă, în funcţie de numărul de surse sau categorii de venituri realizate, care se anexează la declaraţia privind veniturile realizate.

GHIDURI ANAF:
GHID ANAF: Obligațiile fiscale ale PFA, persoanelor fizice care realizează venituri comerciale în România | 2014
GHID ANAF: Obligațiile fiscale ale profesiilor libere din România | 2014
GHID ANAF: Obligațiile persoanelor care realizează venituri din închirierea bunurilor | 2014
GHID ANAF: Impozitarea veniturilor din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal | 2014

Cum se poate depune declaraţia 200?

Formularul 200 se poate depune:

– în format hârtie direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

online, prin serviciul Spațiul privat virtual pe pfinternet.anaf.ro

online, semnat electronic cu certificatul digital calificat prin portalul decl.anaf.mfinante.gov.ro.

Cine NU depune Formularul 200?

NU au obligaţia depunerii declaraţiei 200 persoanele fizice care au obţinut venituri dintr-una sau mai multe din sursele enumerate mai sus, dar care:

 • au optat pentru determinarea veniturilor pe bază de normă de venit;  totuşi, dacă au optat pentru această variantă, însă au depus declaraţia pentru venitul estimat/norma de venit în luna noiembrie sau decembrie 2014 vor depune formularul 200;
 • au obţinut venituri din: drepturi de proprietate intelectuală, contracte/convenţii civile, contracte de agent, expertiză contabilă şi tehnică, judiciară sau extrajudiciară şi au optat pentru impunerea finală a acestora (reţinerea impozitului şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate de către plătitor);
 • au obţinut venituri din cedarea folosinţei bunurilor (chirii) cu chiria stabilită în lei, nu au optat pentru deducerea cheltuielilor aferente în sistem real sau în cursul anului 2014, nu au avut mai mult de 5 camere închiriate în scop turistic; totuşi, dacă au depus declaraţia pentru venitul în luna noiembrie sau decembrie 2014 vor depune formularul 200 şi pentru aceste venituri;
 • au obţinut venituri din arendă.
- Publicitate -

2 COMENTARII

 1. […] Pasul 2. Trimite formularul la Administraţia Financiară de care aparţii până la 25 mai 2015: formularul se poate depune direct sau se trimite prin poştă cu scrisoare recomandată (confirmare de primire).ONLINE:  Înregistrați-vă pe Spațiul Privat Virtual și depuneți online formularul. Nu este necesară semnătură electronică. Ghid de înregistrare | Ghid depunere online […]

 2. […] Prin serviciul online ANAF – Spatiul Privat Virtual – SPV, se poate depune online formularul 230 (CEREREA privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor), potrivit anuntului ANAF. Prin SPV, se poate depune începând cu luna aprilie și Declarația 200. […]