Pe 30 septembrie a.c., Consiliul Fiscal a publicat Opinia cu privire la proiectul celei de-a doua rectificări a bugetului general consolidat pe anul 2014. A doua rectificarea bugetară a fost aprobată prin OUG 59/2014.

Rezerve serioase în ceea ce privește revizuirea ascendentă propusă pentru proiecția încasărilor din TVA

Consiliul fiscal are rezerve serioase în ceea ce privește revizuirea ascendentă propusă pentru proiecția încasărilor din TVA, având în vedere că fluxurile de venituri aferente celor două luni de execuție bugetară disponibile ulterior momentului realizării primei rectificări bugetare – în speță iulie și august – nu sunt câtuși de puțin de natură să genereze optimism în ceea ce privește încasările viitoare din această taxă ceea ce, pe cale de consecință, face ca revizuirea ascendentă propusă la nivelul estimării de încasări bugetare pentru această categorie să apară drept neverosimilă.

Realocările operate în interiorul categoriei de cheltuieli cu investițiile nu sunt conforme cu principiul alocării resurselor spre proiecte prioritare

De asemenea, Consiliul fiscal apreciază că realocările operate în interiorul categoriei de cheltuieli cu investițiile – în sensul abandonării unor proiecte de investiții cu finanțare
europeană nerambursabilă ori cu finanțare rambursabilă, precum și reducerii cheltuielilor destinate lucrărilor de infrastructură rutieră ale CNADR concomitent cu suplimentarea
alocărilor de cheltuieli de capital la nivelul bugetelor locale – nu sunt conforme cu principiul alocării resurselor spre proiecte prioritare, caracterizate de un raport cost-beneficiu cât mai
favorabil și cu un impact economic ridicat, mai ales având în vedere rezultatele exercițiului de evaluare al portofoliului de lucrări de investiții prin prisma acestor criterii realizat în anii precedenți.

Alocări suplimentare la cheltuieli de personal

În plus, ar fi fost de așteptat ca reducerea CAS să genereze, în contrapartidă față de impactul negativ la nivelul veniturilor aferente acestei categorii, și o reducere a agregatului de cheltuieli de personal, care include contribuția datorată de angajator (cuantumul ar fi trebui să fie de circa 270 milioane lei). Cifrele din propunerea de rectificare indică însă o reducere marginală a anvelopei salariale de doar 22 milioane lei, ceea ce înseamnă că reducerea așteptată a fost însoțită de alocări suplimentare de cheltuieli în cadrul aceleiași categorii.

Documente anexate:
Opinia Consiliului Fiscal – integral

- publicitate -