I. Cadrul legal privind inregistrarea si autorizarea persoanelor fizice:

ORDONANTA DE URGENTA nr. 44/2008 din 16 aprilie 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale

LEGEA nr. 359/2004 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
2008-04-25 – Versiune consolidata: LEGEA-359-2004-inregistrare-autorizare-registrul-comertului-Vconsolidata-25-04-2008.pdf
2008 – Modificata de: OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale (modifica art.3 alin.(1))
2007 – Modificata de: LEGEA nr. 159/2007 pentru modificarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice (modifica art.15 alin.(1) lit. b), art.171 alin.(1) lit. b); abroga prima liniuta a alin.(2) al art.172)
2006 – Modificata de: OUG nr. 119/2006 privind unele masuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana (modifica art. 2)
2006 – Modificata de: LEGEA nr. 360/2006 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice (modifica art. 31 alin. (4), (5) si (7), dispune republicarea)
2006 – Modificata de: OG nr. 35/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (la 1 ianuarie 2007 abroga art.9 alin.(2), art.12 alin.(2))
2006 – Modificata de: OG nr. 28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale (modifica art. 31 alin. (6); introduce alin. (41) la art. 31)
2004 – Modificata de: LEGEA nr.569/2004 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice (aproba O.U.G. nr. 75/2004)
2004 – Modificata de: OUG nr. 75/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice (modifica art.1, art.2, art.4, art.5, art.6 alin. (2) si (4), art.8 alin. (1) si (3), art.9 alin. (3), art.10, art.11 alin. (2), art.15, art.17, art.25, art.26, art.27, art.29, art.33, art.34 alin. (2), art.35 alin. (1) lit.b), art.38, art.41 alin. (1), (2) si (4), art.43 alin. (7), art.44 alin. (1) si (3); introduce art.171, art.172, art.173; abroga art.9 alin. (5), art.16, art.18 – 24, art.28, art.43 alin. (3), (4), (6) si (8), art.46 alin. (1); proroga termenul de intrare in vigoare al legii cu 30 zile de la publicarea O.U.G.nr. 75/2004(12 noiembrie 2004)
2004 – Promulgata de: DECRET nr. 674/2004
2004 – Modifica de: LEGEA nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei
2004 – Abroga pe: OUG nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor aprobata prin LEGEA nr. 370/2002
2004 – Publicare in MOf. nr. 839/13 septembrie 2004 text

- publicitate -

4 COMENTARII