CAP. 2 Identificare

32

Articolul 213
(1) Orice persoana impozabila declara cand incepe, isi modifica sau inceteaza activitatea ca persoana impozabila.
Statele membre permit si pot solicita ca declaratia sa se faca prin mijloace electronice, in conditiile pe care le stabilesc.
(2) Fara a aduce atingere alineatului (1) primul paragraf, orice persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila ce efectueaza achizitii intracomunitare de bunuri ce nu sunt supuse TVA in temeiul articolului 3 alineatul (1) are obligatia de a declara ca efectueaza aceste achizitii, in cazul in care conditiile pentru a nu le supune taxei, stabilite de dispozitia respectiva, nu mai sunt indeplinite.
Articolul 214
(1) Statele membre adopta masurile necesare pentru a se asigura ca urmatoarele persoane sunt identificate printr-un numar individual:
(a) orice persoana impozabila, cu exceptia celor prevazute la articolul 9 alineatul (2), care desfasoara, pe teritoriul statului respectiv, livrari de bunuri sau prestari de servicii care dau drept de deducere a taxei, altele decat livrarile de bunuri sau prestarile de servicii pentru care se plateste TVA exclusiv de clientul sau de persoana careia ii sunt destinate bunurile sau serviciile, in conformitate cu articolele 194-197 si articolul 199;
(b) orice persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila ce efectueaza achizitii intracomunitare de bunuri supuse TVA in temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (b) si orice persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila ce exercita optiunea prevazuta la articolul 3 alineatul (3) de a-si supune TVA achizitiile intracomunitare;
(c) orice persoana impozabila care efectueaza, pe teritoriul sau respectiv, achizitii intracomunitare de bunuri in scopul unor operatiuni legate de activitatile prevazute la articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf si pe care le efectueaza in afara respectivului teritoriu.
(2) Statele membre nu au obligatia de a identifica anumite persoane impozabile care desfasoara tranzactii ocazional, prevazute la articolul 12.
Articolul 215
Fiecare numar de identificare in scopuri de TVA cuprinde un prefix in conformitate cu codul ISO 3166 — alfa 2 — prin care se identifica fiecare stat membru ce a atribuit respectivul numar.
Cu toate acestea, Grecia poate utiliza prefixul „EL”.
Articolul 216
Statele membre adopta masurile necesare pentru a se asigura ca sistemele lor de identificare permit identificarea persoanelor impozabile prevazute la articolul 214 si pentru a asigura corecta aplicare a regimului tranzitoriu de impozitare a operatiunilor intracomunitare prevazut la articolul 402.

- Publicitate -