CAP. 4 Scutiri pentru operatiunile intracomunitare Sectiunea 2 Scutiri pentru achizitiile intracomunitare de bunuri

31

Articolul 140
Statele membre scutesc urmatoarele operatiuni:
(a) achizitia intracomunitara de bunuri a caror livrare de catre persoane impozabile este scutita in toate circumstantele pe teritoriul lor respectiv;
M6 (b) achizitia intracomunitara de bunuri al caror import este scutit in toate circumstantele in temeiul articolului 143 alineatul (1) literele (a), (b), (c) si (e)-(l); M6
M6 (b) achizitia intracomunitara de bunuri al caror import este scutit in toate circumstantele in temeiul articolului 143 literele (a), (b), (c) si (e)-(l); M6
(c) achizitia intracomunitara de bunuri atunci cand, in temeiul articolelor 170 si 171, persoana care achizitioneaza bunurile beneficiaza in toate circumstantele de rambursarea totala a TVA datorate in temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (b).
Articolul 141
Fiecare stat membru adopta masuri specifice pentru a se asigura ca TVA nu este aplicata achizitiei intracomunitare de bunuri pe teritoriul lui, efectuata in conformitate cu articolul 40, atunci cand sunt indeplinite urmatoarele conditii:
(a) achizitia de bunuri este efectuata de catre o persoana impozabila care nu este stabilita in statul membru in cauza, dar este inregistrata in scopuri de TVA in alt stat membru;
(b) achizitia de bunuri este efectuata in scopul unei livrari ulterioare a bunurilor respective, in statul membru in cauza, de catre persoana impozabila prevazuta la litera (a);
(c) bunurile astfel achizitionate de catre persoana impozabila prevazuta la litera (a) sunt expediate sau transportate direct, dintr-un alt stat membru decat cel in care persoana este identificata in scopuri de TVA, persoanei careia urmeaza sa-i efectueze livrarea ulterioara;
(d) persoana careia urmeaza sa-i fie efectuata livrarea ulterioara este o alta persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila, identificata in scopuri de TVA in statul membru in cauza;
(e) destinatarul prevazut la litera (d) a fost desemnat in conformitate cu articolul 197 ca persoana obligata la plata TVA pentru livrarea efectuata de persoana impozabila nestabilita in statul membru in care este datorata taxa.

- Publicitate -