Articolul 138
(1) Statele membre scutesc livrarea de bunuri expediate sau transportate catre o destinatie aflata in afara teritoriului lor respectiv, dar in cadrul Comunitatii, de catre vanzator sau persoana care achizitioneaza bunurile sau in numele acestora, pentru o alta persoana impozabila sau pentru o persoana juridica neimpozabila care actioneaza ca atare intr-un alt stat membru decat cel in care incepe expedierea sau transportul bunurilor.
(2) Pe langa livrarea de bunuri prevazuta la alineatul (1), statele membre scutesc urmatoarele operatiuni:
(a) livrarea de mijloace de transport noi, expediate sau transportate clientului la o destinatie aflata in afara teritoriului lor respectiv, dar in cadrul Comunitatii, de catre vanzator sau client sau in numele acestora, pentru persoane impozabile sau pentru persoane juridice neimpozabile ale caror achizitii intracomunitare de bunuri nu se supun TVA in temeiul articolului 3 alineatul (1) sau pentru orice alta persoana neimpozabila;
(b) livrarea de bunuri supuse accizelor, expediate sau transportate clientului la o destinatie din afara teritoriului lor respectiv, dar in cadrul Comunitatii, de catre vanzator sau client sau in numele acestora, pentru persoane impozabile sau pentru persoane juridice neimpozabile ale caror achizitii intracomunitare de bunuri altele decat produsele supuse accizelor nu se supun TVA in temeiul articolului 3 alineatul (1), atunci cand produsele respective au fost expediate sau transportate in conformitate cu articolul 7 alineatele (4) si (5) sau cu articolul 16 din Directiva 92/12/CEE;
(c) livrarea de bunuri, constand dintr-un transfer catre un alt stat membru, care beneficiaza de scutire in temeiul alineatului (1) si al literelor (a) si (b) in cazul in care a fost efectuata pentru alta persoana impozabila.
Articolul 139
(1) Scutirea prevazuta la articolul 138 alineatul (1) nu se aplica livrarii de bunuri efectuate de persoane impozabile care beneficiaza de scutirea pentru intreprinderi mici prevazuta la articolele 282-292.
Scutirea respectiva nu se aplica nici livrarii de bunuri catre persoanele impozabile sau persoanele juridice neimpozabile ale caror achizitii intracomunitare de bunuri nu se supun TVA in temeiul articolului 3 alineatul (1).
(2) Scutirea prevazuta la articolul 138 alineatul (2) litera (b) nu se aplica livrarii de produse supuse accizelor efectuate de catre persoane impozabile care beneficiaza de scutirea pentru intreprinderi mici prevazuta la articolele 282-292.
(3) Scutirea prevazuta la articolul 138 alineatul (1) si la articolul 138 alineatul (2) literele (b) si (c) nu se aplica livrarii de bunuri supuse TVA in conformitate cu regimul marjei prevazut la articolele 312-325 sau cu regimurile speciale pentru vanzarile prin licitatie publica.
Scutirea prevazuta la articolul 138 alineatul (1) si la articolul 138 alineatul (2) litera (c) nu se aplica livrarii de mijloace de transport second-hand, astfel cum sunt definite la articolul 327 alineatul (3), supuse TVA in conformitate cu regimurile tranzitorii pentru mijloace de transport second-hand.

- publicitate -