TITLUL I OBIECT SI SFERA DE APLICARE Articolul 2

59

Articolul 2
(1) Urmatoarele operatiuni sunt supuse TVA:
(a) livrarea de bunuri efectuate cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare;
(b) achizitia intracomunitara de bunuri efectuata cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de catre:
(i) o persoana impozabila care actioneaza ca atare sau o persoana juridica neimpozabila, in cazul in care vanzatorul este o persoana impozabila care actioneaza ca atare si care nu poate beneficia de scutirea pentru intreprinderi mici prevazuta la articolele 282-292 si care nu este reglementata de articolul 33 sau 36;
(ii) in cazul mijloacelor de transport noi, o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila ale carei alte achizitii nu sunt supuse TVA in temeiul articolului 3 alineatul (1) sau orice alta persoana neimpozabila;
(iii) in cazul produselor supuse accizelor, atunci cand accizele la achizitia intracomunitara sunt exigibile, in temeiul Directivei 92/12/CEE, pe teritoriul statului membru, o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila ale carei alte achizitii nu sunt supuse TVA in temeiul articolului 3 alineatul (1);
(c) prestarea de servicii efectuata cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare;
(d) importul de bunuri.
(2) (a) În sensul alineatului (1) litera (b) punctul (ii), sunt considerate „mijloace de transport” urmatoarele mijloace de transport, in cazul in care sunt destinate transportului de persoane sau de bunuri:
(i) vehiculele terestre cu motor a caror capacitate depaseste 48 centimetri cubi sau a caror putere depaseste 7,2 kilowati;
(ii) navele care depasesc 7,5 metri in lungime, cu exceptia navelor utilizate pentru navigatia in largul marii si care transporta calatori cu plata si a navelor utilizate pentru activitati comerciale, industriale sau de pescuit sau pentru salvare si asistenta pe mare sau pentru pescuitul de coasta;
(iii) aeronavele a caror greutate la decolare depaseste 1550 kilograme, cu exceptia aeronavelor utilizate de companii aeriene care opereaza cu plata, in principal, pe rute internationale;
(b) Aceste mijloace de transport sunt considerate „noi” in cazul:
(i) vehiculelor terestre cu motor, atunci cand livrarea are loc in termen de sase luni de la data primei puneri in folosinta sau atunci cand vehiculul a parcurs maximum 6000 de kilometri;
(ii) navelor, atunci cand livrarea are loc in termen de trei luni de la data primei puneri in folosinta sau atunci cand nava a efectuat deplasari a caror durata totala nu depaseste 100 de ore;
(iii) aeronavelor, atunci cand livrarea are loc in termen de trei luni de la data primei puneri in folosinta sau atunci cand aeronava a zburat maximum 40 de ore;
(c) statele membre stabilesc conditiile in care pot fi considerate ca stabilite datele prevazute la litera (b).
(3) „Produse supuse accizelor” inseamna produsele energetice, alcoolul si bauturile alcoolice si tutunul prelucrat, astfel cum sunt definite de legislatia comunitara actuala, exceptand gazul furnizat prin sistemul de distributie a gazelor naturale si electricitatea.

- Publicitate -