2009-04-01 – Publicat in MOf. nr. 210 din 01 aprilie 2009
ORDINUL nr. 614/2009 din 31 martie 2009 privind nivelul accizei minime pentru tigarete

Avand in vedere prevederile art. 177 alin. (1^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1 – Nivelul accizei minime pentru tigarete in perioada 1 aprilie – 31 august 2009 inclusiv este de 51,87 euro/1.000 de tigarete, respectiv de 193,81 lei/1.000 de tigarete.
Art. 2 – Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.687/2008 privind nivelul accizei minime pentru tigarete, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 860 din 20 decembrie 2008, se abroga la data de 1 aprilie 2009.
Art. 3 – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice, Gheorghe Pogea
Bucuresti, 31 martie 2009.
Nr. 614.

- publicitate -

1 COMENTARIU