TITLUL IX^2 Contributii sociale obligatorii

413

Art. 296^2 Sfera contributiilor sociale

Art. 296^3 Contribuabilii sistemelor de asigurari sociale

Art. 296^4 Baza de calcul al contributiilor sociale individuale

Art. 296^5 Baza de calcul al contributiilor sociale datorate de angajatori, entitati asimilate angajatorului si orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor

Art. 296^6 Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 1

Art. 296^7 Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 2

Art. 296^8 Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 3

Art. 296^9 Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 4 si 5

Art. 296^10 Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 6, 7 si 8

Art. 296^11 Baza de calcul al contributiilor sociale pentru veniturile sub forma indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate

Art. 296^12 Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 10

Art. 296^13 Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 11

Art. 296^14 Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. c)

Art. 296^15 Exceptii generale

Art. 296^16 Exceptii specifice

Art. 296^17 Alte sume pentru care se calculeaza si se retine contributia de asigurari sociale de sanatate

Art. 296^18 Calculul, retinerea si virarea contributiilor sociale

Art. 296^19 Depunerea declaratiilor

Art. 296^20 Prevederi speciale

 

afiseaza Cuprinsul pe Titluri sau Cuprinsul pe Titluri, Capitole si Articole

- Publicitate -