ORDINUL nr. 3472/2007 din 29 decembrie 2009 privind nivelul accizei minime pentru tigarete
2010-01-01 – Data intrarii in vigoare 1 ianuarie 2010
2009-12-30 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 926 din 30 decembrie 2009

ORDINUL nr. 3472/2007 din 29 decembrie 2009 privind nivelul accizei minime pentru tigarete

Avand in vedere prevederile art. 177 alin. (1^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

ART. 1 – Nivelul accizei minime pentru tigarete in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2010 inclusiv este de 67,34 euro/ 1.000 tigarete, respectiv de 287,46 lei/1.000 tigarete.
ART. 2 – Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.524/2009 privind nivelul accizei minime pentru tigarete, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 587 din 24 august 2009, se abroga la data de 1 ianuarie 2010.
ART. 3 – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

- publicitate -

Ministrul finantelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
Bucuresti, 29 decembrie 2009.
Nr. 3.472.
————

1 COMENTARIU