Intrebare – problema fiscala:
Societatea a angajat 2 agenti de vanzari inregistrati in scop de TVA in Italia. Acestia emit lunar facturi catre societatea din Romania pentru servicii reprezentand relatii clienti externi”. Agentii de vanzari nerezidenti in Romania utilizeaza calculator, masina si telefon pus la dispozitie de societatea din Romania Societatea din Romania deconteaza cheltuielile de deplasare.
Locul prestarii serviciilor de catre nerezidentii Italieni (agentii de vanzari) este: 90% in Romania si 10% in Italia.
Cum se incadreaza din punct de vedere al Codului Fiscal activitatea desfasurata de catre agentii de vanzari – dependenta sau independenta?
Cheltuielile de deplasare, amortizarea masinii, carburantul, cheltuielile cu telefonia sunt cheltuieli deductibile sau nedeductibile fiscal pentru societatea din Romania?
Cheltuielile efectuate de societate pentru agentii de vanzari nerezidenti sunt asimilate impozitului pe veniturile nerezidentilor?

Raspuns – solutie PortalContabilitate.ro:
Exercitarea unei activitati independente presupune desfasurarea acesteia in mod obisnuit, pe cont propriu si urmarind un scop lucrativ. In aceste conditii, raporturile dintre persoana fizica si beneficiarul prestarilor de servicii nu sunt unele de dependenta asemanator raporturilor salariat – angajator ci trebuie sa indeplineasca criteriile de independeta.

In ceea ce priveste caracterul independent al activitatii desfasurate, precizam ca, pentru a putea diferentia activitatea dependenta sau de natura salariala de cea independenta, trebuie sa va referiti la criteriile prevazute de punctul 19 din Normele metodologice pentru aplicarea art. 46 din Codul fiscal, respectiv de Punctul 67 din Normele metodologice pentru aplicarea art. 55 din Codul fiscal.

Punctul 19 pentru aplicarea art. 46 din Codul fiscal defineste activitatea independenta ca fiind acea activitate care presupune desfasurarea in mod obisnuit, pe cont propriu si urmarind un scop lucrativ, enumerand criteriile care definesc preponderent existenta unei activitati independente. Printre criteriile care definesc preponderent existenta unei activitati independente se numara, potrivit pct. 19 din Normele metodologice pentru aplicarea art. 46 din Codul fiscal: libera alegere a desfasurarii activitatii, a programului de lucru si a locului de desfasurare a activitatii; riscul pe care si-l asuma intreprinzatorul; activitatea se desfasoara pentru mai multi clienti; activitatea se poate desfasura nu numai direct, ci si cu personalul angajat de intreprinzator in conditiile legii.

Activitatea dependenta, spre deosebire de elementele mentionate mai sus, este definita de catre art. 7 alin. (1) pct. 2 din Codul fiscal ca fiind orice activitate desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie de angajare. Astfel, angajarea presupune incheierea unui contract individual de munca cu persoana respectiva, in timp ce incheierea unor contracte civile (de prestari de servicii) cu persoanele respective sunt generatoare de venituri din activitati independente.

- publicitate -

Punctul 67 din Normele metodologice pentru aplicarea art. 55 din Codul fiscal enumera criteriile care definesc veniturile de natura salariala drept venituri din activitati dependente. Acestea se identifica in mare parte cu acele criterii care permit administratiei fiscale sa reconsidere veniturile independente drept venituri dependente in situatia indeplinirii a cel putin un criteriu mentionat la pct. 2.1. al art. 7 alin. (1) din Codul fiscal.

Din acest punct de vedere, nu trebuie neglijate dispozitiile pct. 2.1. al art. 7 alin. (1) din Codul fiscal care fac referire la urmatoarele criterii care permit reconsiderarea venitului drept venit din salarii:
a) beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit, si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru;
b) in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste exclusiv baza materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protectie, unelte de munca sau altele asemenea si contribuie cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu si cu capitalul propriu;
c) platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura;
d) platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit.

Prin urmare, daca sunt indeplinite criteriile care vor califica activitatea drept dependenta, de natura celor de mai sus, va recomandam sa incheiati un contract individual de munca sau schimbarea naturii raporturilor deja existente catre incheierea unui contract individual de munca.

Astfel, in functie de elementele mentionate mai sus, societatea are posibilitatea sa angajeze agentii de vanzari prin incheierea unui contract individual de munca sau sa incheie cu acestia contracte de comision/mandat/intermediere. In primul caz, implicatiile fiscale sunt cele obisnuite in raport cu veniturile din salarii, in timp ce in situatia a doua, venitul platit va fi tratat drept un venit din activitati independente.

Cu privire la deductibilitatea cheltuielilor trebuie subliniata legatura acestora cu natura raporturilor cu agentii de vanzari. In cazul in care acestea reprezinta activitati independente atunci cheltuielile vor fi nedeductibile deoarece nu sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile conform art. 21 alin. (1) din Codul fiscal, in schimb in cazul in care raporturile cu persoanele vor avea natura unora dependente atunci cheltuielile urmeaza sa fie deductibile ca urmare a retratarii operatiunilor.

In ceea ce priveste veniturile realizate de catre persoanele nerezidente consideram ca in definirea veniturilor realizate de catre nerezidenti potrivit art. 115 din Codul fiscal, supuse impozitului in Romania, trebuie cuprinse, asa cum se realizeaza si in cazul veniturilor persoanelor fizice supuse impozitului pe venit potrivit Tilului III din Codul fiscal, nu numai sumele de bani dar si celelalte beneficii realizate. Desigur ca, aceasta evaluare este una complexa in cazul in care nu vizeaza proprii salariati, insa acesta este unul dintre motivele pentru care contractele cu nerezidentii care presupun desfasurarea activitatii pe teritoriul Romaniei fac obiectul inregistrarii la organele fiscale in conditiile art. 8 alin. (7 indice 1) si OMFP 2310/2007.

Autor: Dani Cucu – expert www.PortalContabilitate.ro [31-Mai-2012]. Articol preluat cu acordul editurii Rentrop&Straton.