Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității [versiune actualizata 07.07.2008]
1971-07-05 – Publicat in JO L 149, 5.7.1971, p. 2-50
Modificat de:
►M1 Regulamentul (CE) nr. 1290/97 al Consiliului din 27 iunie 1997/ L 176 1 4.7.1997
►M2 Regulamentul (CE) nr. 1223/98 al Consiliului din 4 iunie 1998/ L 168 1 13.6.1998
►M3 Regulamentul (CE) nr. 1606/98 al Consiliului din 29 iunie 1998/ L 209 1 25.7.1998
►M4 Regulamentul (CE) nr. 307/1999 al Consiliului din 8 februarie 1999/ L 38 1 12.2.1999
►M5 Regulamentul (CE) nr. 1399/1999 al Consiliului din 29 aprilie 1999/ L 164 1 30.6.1999
►M6 Regulamentul (CE) nr. 1386/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2001/ L 187 1 10.7.2001
►M7 Regulamentul (CE) nr. 631/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004/ L 100 1 6.4.2004
►M8 Regulamentul (CE) nr. 647/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2005/L 117 1 4.5.2005
►M9 Regulamentul (CE) nr. 629/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2006/ L 114 1 27.4.2006
►M10 Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului din 20 noiembrie 2006/ L 363 1 20.12.2006
►M11 Regulamentul (CE) nr. 1992/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006/ L 392 1 30.12.2006
►M12 Regulamentul (CE) nr. 592/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008/ L 177 1 4.7.2008

Abrogat prin Regulamentul 32004R0883

- Publicitate -

Fișă act eurlex.europa.eu

Cuprins:
TITLUL I: DISPOZIȚII GENERALE (articolele 1 – 12)
TITLUL II: STABILIREA LEGISLAȚIEI APLICABILE (articolele 13 – 17)
TITLUL III: DISPOZIȚII SPECIALE REFERITOARE LA DIFERITELE CATEGORII DE PRESTAȚII
Capitolul 1:
Secțiunea 1: Dispoziții comune (articolul 18)
Secțiunea 2: Lucrătorii și membrii familiilor lor (articolele 19 – 24)
Secțiunea 3: Șomerii și membrii familiilor lor (articolul 25)
Secțiunea 4: Solicitanții de pensii sau de indemnizații și membrii familiilor lor (articolul 26)
Secțiunea 5: Titularii pensiilor sau indemnizațiilor și membrii familiilor lor (articolele 27 – 34)
Secțiunea 6: Dispoziții diverse (articolul 35)
Secțiunea 7: Rambursarea între instituții (articolul 36)
Capitolul 2:
Secțiunea 1: Lucrătorii supuși exclusiv legislațiilor conform cărora valoarea prestațiilor de invaliditate nu depinde de durata perioadelor de asigurare (articolele 37 – 39)
Secțiunea 2: Lucrătorii care se supun fie exclusiv legislațiilor în conformitate cu care valoarea prestației de invaliditate depinde de durata perioadelor de asigurare, fie legislațiilor de acest tip și de tipul la care se face referire în secțiunea 1 (articolul 40)
Secțiunea 3: Agravarea invalidității (articolul 41)
Secțiunea 4: Reluarea furnizării prestațiilor după suspendarea sau retragerea lor. Transformarea prestațiilor de invaliditate în prestații pentru limită de vârstă (articolele 42 și 43)
Capitolul 3: Limita de vârstă și decesul (pensii) (articolele 44 – 51)
Capitolul 4:
Secțiunea 1: Dreptul la prestații (articolele 52 – 59)
Secțiunea 2: Agravarea unei boli profesionale pentru care s-a acordat prestația (articolul 60)
Secțiunea 3: Dispoziții diverse (articolele 61 și 62)
Secțiunea 4: Rambursări între instituții (articolul 63)
Capitolul 5: Ajutoarele de deces (articolele 64 – 66)
Capitolul 6:
Secțiunea 1: Dispoziții comune (articolele 67 și 68)
Secțiunea 2: Șomeri care se deplasează într-un alt stat membru decât statul competent (articolele 69 și 70)
Secțiunea 3: Șomeri care, în perioada ultimului loc de muncă, rezidau într-un alt stat membru decât statul competent (articolul 71)
Capitolul 7:
Secțiunea 1: Dispoziții comune (articolul 72)
Secțiunea 2: Lucrătorii și șomerii ai căror membri de familie își au reședința într-un alt stat membru decât statul competent (articolele 73 -76)
Capitolul 8: Prestații pentru copiii aflați în întreținerea titularilor unor pensii sau indemnizații și pentru orfani (articolele 77 – 79)
TITLUL IV: COMISIA ADMINISTRATIVĂ PENTRU SECURITATEA SOCIALĂ A LUCRĂTORILOR MIGRANȚI (articolele 80 și 81)
TITLUL V: COMITETUL CONSULTATIV PENTRU SECURITATEA SOCIALĂ A LUCRĂTORILOR MIGRANȚI (articolele 82 și 83)
TITLUL VI: DISPOZIȚII DIVERSE (articolele 84 – 93)
TITLUL VII: DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE (articolele 94 – 99)

TEXT INTEGRAL ACTUALIZAT – Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 [versiune actualizata 07.07.2008]

- Publicitate -