LEGE nr. 24/2010 din 2 martie 2010 pentru modificarea si completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
2010-03-07 – Data intrarii in vigoare: 07 Martie 2010
2010-03-04 – Publica in Monitorul Oficial nr. 143 din 4 martie 2010

LEGE nr. 24/2010 din 2 martie 2010 pentru modificarea si completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Articolul 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica terenului aferent cladirii utilizate de persoanele fizice prevazute la alin. (1) lit. b), alin. (2) si alin. (4).”

2. După alineatul (7^1) se introduce un nou alineat, alineatul (7^2), cu urmatorul cuprins:
„(7^2) Scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale, precum si de la plata impozitului corespunzator pentru terenurile arabile, fanete si paduri, in suprafata de pana la 5 ha, se aplica pentru veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.”

Această lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR ROBERTA ALMA ANASTASE
PRESEDINTELE SENATULUI MIRCEA-DAN GEOANA

Bucureşti, 2 martie 2010.
Nr. 24.
_________

- Publicitate -

1 COMENTARIU