MFP: Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (proiect OUG)

52

Ministerul Finanţelor Publice a publicat pe 10 decembrie 2012 proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Potrivit Notei de fundamentare, prin proiectul de OUG se propune înfiinţarea Autorităţi de Supraveghere Financiară în România, ca autoritate integrată a sectorului financiar format din piaţa de capital, sectorul asigurărilor şi fondurile de pensii private, autoritate care va prelua toate funcţiile şi atribuţiile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi ale Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, autorităţi care se desfiinţează.

Guvernul precizează că noua reglementare urmează traiectoria instituţională şi legislativă europeană, fără a institui principii noi, şi care se bazează pe elemente ale experienţei juridice şi instituţionale celei mai recente, din câteva state membre (Bulgaria, Cehia, Polonia, etc.), precum şi pe cele mai bune practici europene.

Obiectivul principal al proiectului de OUG este menţinerea si consolidarea încrederii în sistemul financiar românesc prin stabilirea unui cadru de supraveghere a pieţelor, instituţiilor, activităţilor şi instrumentelor financiare la nivel naţional, altele decât cele aflate in aria de competenta a BNR. Prin noul cadru se asigură, totodată, responsabilizarea colectivă a tuturor participanţilor din sistemul financiar naţional, o alocare mai eficientă a resurselor, precum şi realizarea unui mediu competitiv corect pentru toţi participanţii de pe pieţele financiare.

Se creează condiţiile pentru implementarea şi aplicarea în mod consistent a unui set unic de reguli de supraveghere pentru piaţa de capital, sectorul asigurărilor şi fondurile de pensii private, favorizând adoptarea eficientă şi coerentă a recomandărilor autorităţilor europene de supraveghere.

Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de autoritate iniţiatoare, precizează în fundamentarea adoptării noi reglementări că înfiinţarea Autorităţii de Supraveghere Financiară permite îmbunătăţirea coordonării, colaborării şi schimbului de informaţii între pieţe şi instituţii, în special pentru asigurarea stabilităţii sectorului financiar aflat in afara ariei de competenta a BNR şi pentru implementarea eficientă a unui plan de acţiune unitar în situaţii de urgenţă. Totodată, coordonarea şi colaborarea instituţională între noua autoritate de supraveghere şi Banca Naţională a României vor asigura elaborarea şi implementarea coerentă, la nivel naţional, a strategiei de menţinere a stabilităţii întregului sistem financiar.

Referinţe anexate:
Proiect Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară – publicat în data de 10.12.2012
Notă de fundamentare

- Publicitate -