AC21-1 (1) Pentru tigarete, acciza datorata este egala cu suma dintre acciza specifica si acciza ad valorem, dar nu mai putin de 96% din acciza totala pentru tigarete, care reprezinta acciza minima. Cand suma dintre acciza specifica si acciza ad valorem este mai mica decat acciza minima, se plateste acciza minima. AC21-1
AC21-1 (1) Pentru tigarete, acciza datorata este egala cu suma dintre acciza specifica si acciza ad valorem, dar nu mai putin de 91% din acciza aferenta tigaretelor din categoria de pret cea mai vanduta, care reprezinta acciza minima. Cand suma dintre acciza specifica si acciza ad valorem este mai mica decat acciza minima, se plateste acciza minima. AC21-1
(1^1) Semestrial, prin ordin al ministrului, Ministerul Finantelor Publice va stabili nivelul accizei minime in functie de evolutia accizei aferente tigaretelor din categoria de pret cea mai vanduta.
(2) Acciza specifica se calculeaza in echivalent euro pe 1.000 de tigarete.
(3) Acciza ad valorem se calculeaza prin aplicarea procentului legal stabilit, asupra pretului maxim de vanzare cu amanuntul.
(4) Pretul maxim de vanzare cu amanuntul este pretul la care produsul este vandut altor persoane decat comercianti si care include toate taxele si impozitele.
(5) Pretul maxim de vanzare cu amanuntul pentru orice marca de tigarete se stabileste de catre persoana care produce tigaretele in Romania sau care importa tigaretele si este adus la cunostinta publica in conformitate cu cerintele prevazute de norme.
(6) Este interzisa vanzarea, de catre orice persoana, a tigaretelor pentru care nu s-au stabilit si declarat preturi maxime de vanzare cu amanuntul.
(7) Este interzisa vanzarea de tigarete, de catre orice persoana, la un pret ce depaseste pretul maxim de vanzare cu amanuntul, declarat.

- publicitate -

9 COMENTARII

 1. Alin. (1) al art. 177 a fost modificat de pct. 87 al art. I din ORDONANTA nr. 83/2004.
  Alin. (1) (1^1) al art. 177 a fost modificat, respectiv introdus de ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 24/2005. (completare aplicabila cu data de 1 aprilie 2005).
  Alin. (1) al art. 177 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 163/2005.
  Alin. (1^1) al art. 177 a fost introdus pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 163/2005.*)
  *) Art. II din LEGEA nr. 163/2005 abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2005.
  Alin. (1) al art. 177 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 33/2006.
  Alin. (1) si (1^1) ale art. 177 au fost modificate de pct. 156 al art. I din LEGEA nr. 343/2006.