AC19 AC18 (1) Sunt exceptate de la plata accizelor: AC18 AC19
(1) Prevederile privind accizarea nu se vor aplica pentru:
AC19 AC18 1. caldura rezultata si produsele cu codurile NC 4401 si 4402;
2. urmatoarele utilizari de produse energetice si energie electrica:
a) produsele energetice utilizate in alte scopuri decat in calitate de combustibil pentru motor sau combustibil pentru incalzire;
b) utilizarea duala a produselor energetice.
Un produs energetic este utilizat dual atunci cand este folosit atat in calitate de combustibil pentru incalzire, cat si in alte scopuri decat pentru motor sau pentru incalzire.
Utilizarea produselor energetice pentru reducerea chimica si in procesele electrolitic si metalurgic se considera a fi utilizare duala;
c) energia electricã utilizatã în principal în scopul reducerii chimice si în procesele electrolitice si metalurgice;
AC18 AC19
c) energia electrica utilizata in principal in scopul reducerii chimice in procesele electrolitic si metalurgic;
AC19 AC18 d) energia electrica, atunci cand reprezinta mai mult de 50% din costul unui produs, potrivit prevederilor din norme;
e) procesele mineralogice, potrivit prevederilor din norme.
(2) Nu se considera productie de produse energetice:
a) operatiunile pe durata carora sunt obtinute accidental mici cantitati de produse energetice, potrivit prevederilor din norme;
b) operatiunile prin care utilizatorul unui produs energetic face posibila refolosirea sa in cadrul intreprinderii sale, cu conditia ca acciza deja platita pentru un asemenea produs sa nu fie mai mica decat acciza care poate fi cuvenita, daca produsul energetic refolosit va fi pasibil de impunere;
c) o operatie constand din amestecul – in afara unui loc de productie sau a unui antrepozit fiscal – al produselor energetice cu alte produse energetice sau alte materiale, cu conditia ca:
1. accizele asupra componentelor sa fi fost platite anterior; si
2. suma platita sa nu fie mai mica decat suma accizei care ar putea sa fie aplicata asupra amestecului.
(3) Conditia prevazuta la alin. (2) lit. c) pct. 1 nu se va aplica daca acel amestec este scutit pentru o utilizare specifica.
AC18 AC19

- publicitate -

3 COMENTARII