MFP: Reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor locale (proiect OG)

49

ACTUALIZARE: Miercuri, 9 ianuarie, OG 1/2013 este publicată în Monitorul Oficial.

Miercuri, 9 ianuarie 2013, Ministerul Finanțelor Publice a publicat pentru dezbatere publică proiectul de Ordonanţă pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale.

În contextul reacțiilor primarilor și presei, MFP scoate de pe site proiectul de OUG publicat pe 21 decembrie și precizează următoarele:

Având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, precum şi observaţiile formulate, în timpul consultărilor, de către ministerele iniţiatoare şi avizatoare, proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Codului fiscal a fost refăcut în forma unei ordonanţe simple şi modificat în sensul acordării dreptului autorităţilor administraţiei publice locale ca pentru anul 2013 să reducă nivelurile indexate ale impozitelor şi taxelor locale, stabilite conform Hotărârii Guvernului nr.1309/2012, cel mult până la nivelul acestora stabilit pentru anul 2012.

Textul actului normativ

ORDONANŢĂ pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, şi al art. I pct.1 poz.3 din Legea nr.1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Articol unic
(1) Pentru anul 2013, prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale pot adopta hotărâri privind reducerea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013, cel mult până la nivelurile prevăzute prin hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale respective, adoptate de către acestea pentru anul 2012.

(2) Hotărârile prevăzute la alin. (1) pot fi adoptate în termen de cel mult 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.

(3) Sumele achitate de contribuabili, peste nivelurile impozitelor şi taxelor locale aprobate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, conform alin. (1) se compensează cu obligaţii de plată către bugetele locale, cu termene de plată viitoare sau se restituie la cererea contribuabililor.

PRIM-MINISTRU, Victor-Viorel PONTA

Referințe anexate:
Proiect Ordonanţă a Guvernului 
Notă de fundamentare

- Publicitate -