Contribuții sociale 2013: Modificări ale cotelor și plafoanelor față de anul 2012

3304

Cotele contribuțiilor sociale aplicabile în anul 2013 față de cotele aplicabile în anul 2012 NU au fost modificate, cu excepția cotei aferente fondurilor de pensii administrate privat, inclusă în contribuția individuală de asigurări sociale datorată de angajat (de la 3,5 % la 4%).

Începând 25 februarie 2013, prin Legea nr. 6/2013 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013, câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 este de 2.223 lei [art. 16 din Legea 6/2013].

Astfel, majorarea salariului mediu determină creșterea bazei lunare de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale pentru persoanele fizice care obțin venituri din activități independente.

Baza de calcul pentru contribuţiile sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri impozabile din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, precum şi din asocieri fără personalitate juridică este reglementată prin ART. 296^22 din Codul Fiscal,

Potrivit acestor prevederi,

– Baza lunară de calcul pentru CAS este venitul declarat care trebuie să se fie între următoarele limite:
plafon minim = 35% din câştigul salarial mediu brut
plafon maxim = de 5 ori câştigul salarial mediu brut.
Dacă venitul rămas după deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestui venit, respectiv valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim menţionat, nu se datorează CAS.

– Baza lunară de calcul pentru CASS nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia.

Pentru persoanele care realizează venituri din activităţile agricole, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezintă valoarea anuală a normei de venit, determinată potrivit prevederilor art. 73, raportată la cele 12 luni ale anului.

Pentru persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din următoarele activităţi:
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
b) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent. Fac excepție veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil obţinute de contribuabilii care desfășoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistrați fiscal potrivit legislaţiei în materie;
c) venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară;
d) venitul obținut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică,
baza de calcul al contribuţiilor sociale este venitul brut stabilit prin contractul încheiat între părţi, diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă prevăzută la art. 50 din C.fiscal, venitul din asociere, valoarea comisioanelor sau onorariile stabilite potrivit legii în cazul expertizelor tehnice judiciare şi extrajudiciare, şi orice alte venituri obţinute, indiferent de denumirea acestora, pentru care se aplică reţinerea la sursă a impozitului pe venit.

Pentru aceste persoane, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia.

În cazul persoanelor care realizează numai venituri din agricultură sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară lunar şi nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate reprezintă o treime din salariul de bază minim brut pe ţară.

În 2012, când salariul mediu era stabilit la 2.117 lei, baza de calcul pentru CAS era cuprinsă între 741 de lei și putea ajunge până la maxim 10.585 de lei.

În 2013, începând cu majorarea căștigului salarial mediu la 2.223 lei, baza de calcul pentru CAS este de minim 778 de lei si de maxim 11.115 lei.

În 2013, contributia minimă și maximă crește cu 12 lei, astfel persoanele fizice asigurate în sistemul public de pensii vor plăti la CAS minim 244 de lei pe lună, iar suma maximă va fi de 3479 de lei pe lună.

- Publicitate -