AC18 (1) Sunt scutite de la plata accizelor produsele accizabile furnizate de magazinele duty-free, transportate în bagajul personal al calatorilor care se deplaseaza pe cale aeriana sau maritima catre un teritoriu tert ori catre o tara terta.
(2) Sunt scutite de la plata accizelor produsele furnizate la bordul unei aeronave sau al unei nave pe parcursul calatoriei pe cale aeriana ori maritima catre un teritoriu tert sau catre o tara terta.
(3) Regimul de scutire de la plata accizelor prevazut la alin. (1) se aplica si produselor accizabile furnizate de magazinele duty-free autorizate în România situate în afara incintei aeroporturilor sau porturilor, transportate în bagajul personal al calatorilor catre un teritoriu tert ori catre o tara terta.
(4) În sensul prezentului articol, calator catre un teritoriu tert sau catre o tara terta înseamna orice calator care detine un document de transport pentru calatorie ori un alt document care face dovada destinatiei finale situate pe un teritoriu tert sau o tara terta. AC18
AC20 (5) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1)—(3) vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. AC20

- publicitate -

1 COMENTARIU