ART. 77^3 Obligatiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietatilor imobiliare

130

Notarii publici au obligatia sa depuna semestrial la organul fiscal teritorial o declaratie informativa privind transferurile de proprietati imobiliare, cuprinzand urmatoarele elemente pentru fiecare tranzactie:
a) partile contractante;
b) valoarea inscrisa in documentul de transfer;
c) impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;
d) taxele notariale aferente transferului.

- Publicitate -

2 COMENTARII