SOLICITARE INFORMAȚII – 10 ianuarie 2014:

Stimate domn/doamna,

In baza prevederilor legale privind transparenta decizionala si liberul acces la informatii de interes public, va adresam rugamintea sa ne comunicati informatiile de interes public solicitate mai jos.

In contextul publicarii pe siteul MFP al proiectului de HG pentru stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe detinute de institutii publice, va rugam sa ne comunicati urmatoarele:
– incepand cu luna iulie 2013, care valoare de intrare este aplicabila institutiilor publice, avand in vedere ca HG 105/2007 a fost abrogat integral prin HG 276/2013?
– care sunt motivele pentru care HG 276/2013 a fost aprobata intr-o forma care nu permite aplicarea si de către institutiilor publice? De ce nu a fost preluat din HG 105/2007 alineatul (3) „Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si institutiilor publice si persoanelor juridice fara scop patrimonial.”?

In speranta unui raspuns in timp oportun, multumim anticipat.

RĂSPUNS – 03 aprilie 2014:

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată în Ministerul Finanţelor Publice, Biroul de informare publică cu nr. 600057/2014, vă comunicăm următoarele:

Hotărârea Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe a fost emisă în baza art.3 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin care s-a stabilit valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe la 2500 lei, prevedere aplicabilă începând cu data de 1 iulie 2013.

Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice reglementează acelaşi mecanism de stabilire a valorii de intrare a activelor fixe ca şi cel pentru operatorii economici, prevăzut la art.7 alin.(1) lit.a). În temeiul acestui articol s-a emis Hotărârea Guvernului nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile publice, prin care s-a aprobat valoarea de intrare a activelor fixe corporale la 2500 lei, prevedere aplicabilă cu data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern.

Referitor la actul normativ aplicabil în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe şi data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile publice, conform punctului de vedere comunicat de Direcţia generală juridică „este posibil să se interpreteze – în virtutea art. 1 alin.(2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, conform căruia „în cazurile neprevăzute de lege se aplică uzanţele, iar în lipsa acestora, dispoziţiile legale privitoare la situaţii asemănătoare, iar când nu există asemenea dispoziţii, principiile generale ale dreptului”.

Având în vedere cele menţionate mai sus rezultă că pentru perioada neacoperită de Hotărârea Guvernului nr. 72/2014, se aplică valoarea de intrare stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 276/2013, întrucât noţiunea de „active fixe corporale” are aceeaşi semnificaţie cu cea de „mijloace fixe”.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Biroul de informare publica

Comentarii:
Trei luni de zile pentru un răspuns, care era evident.

- Publicitate -